Oplevelser i klinikken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oplevelser i klinikken by Mind Map: Oplevelser i klinikken

1. Morgenmøde eller ej?

1.1. Børneafdelingen; Konference omkring alle patienter. - Fra spl's side kan det opleves som lidt "spild af tid"

1.2. På urinvejskirurgisk; Intet morgenmøde, men fokus på egne patienter. Klinisk logisik som overbliksbillede over andre patienter

2. Problemstilling ift. kommunikation og værdier mellem læger og sygeplejersker

2.1. Læge går til stuegang uden SPL

2.2. Problemstilling ift. det holistiske billede. Fokus på det kliniske billede.

3. Problemstilling ift. palliationsbegrebet

3.1. Udviklingsbehov på Neurokirurgisk intensiv - Fasen mellem behandlingsstop og udelukkende palliation - Der er et hul - SPL på afdelingen manglede en konkret retningslinje at gå efter.

4. Problemstilling ift. forældre/børn og kommunikation

4.1. Kan pårørende perspektiv spille for meget ind?

4.2. Hvordan kan spl. både respekterer patient og pårørende?

4.3. Respekt af patientens autonomi

5. Omstrukturering ift. flytning til Skejby - Nye omgivelser for SPL, patienter og pårørende.

6. Problemstilling ift. pladsmangel på arbejdspladsen

6.1. SPL oplevede at der var alt for lidt plads, og for meget uro til at dokumenterer.

6.2. problem ift. forsamltaler med patienter og studerende.

6.3. Ekstrem stor forskel på det nye Skejby og det gamle Skejby.

6.4. Fysiske rammer spiller meget ind.

7. problemstilling ift. arbejdsgang og organiseringen i afdelingen.

7.1. nødvendigt at kunne være omstillingsparat - To afdelinger er smidt sammen efter sammenflytningen. SPL oplevede at skulle kunne være på tre forskellige afsnit på samme dag.

8. Problemstilling ift. kvalitetssikring

8.1. måling af temperatur

8.2. Tjek af udstyr

8.3. Medicinhåndtering - patientsikkerhed

9. Hvordan imødekommer spl. organisationens vilkår samtidig med at patienter presser på?

9.1. Ventetid til operation.

9.2. Kommunikativt svært for SPL. ikke at skuffe patienter/pårørende, uden at love for meget.