CTIC: Entorn virtual d'aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CTIC: Entorn virtual d'aprenentatge by Mind Map: CTIC: Entorn  virtual  d'aprenentatge

1. COMPETÈNCIES

1.1. Cerca i localització d'informació a la xarxa

1.2. Treball en equip en xarxa

1.3. Actitud digital

1.4. Tractament i elaboració de la informació digital

1.5. Presentació i difusió de la informació

1.6. Estratègies de comunicació en xarxa

1.7. Nocions de tecnologia digital

1.8. Planificació del treball i l'estudi en entorn virtual

1.9. Actitud digital

2. METODOLOGIA DE TREBALL PER PROJECTES

2.1. FASES

2.1.1. Inici

2.1.1.1. Debat d'un cas

2.1.1.2. Primeres cerques compartides al Fòrum

2.1.1.3. Redactar un Pla Personal d'Estudi

2.1.1.4. Formació dels grups de treball i concreció del tema del projecte

2.1.1.5. Primers acords de funcionament

2.1.2. Estructuració

2.1.2.1. Planificació del projecte

2.1.2.2. Cerques compartides i justificades amb un marcador social

2.1.2.3. Elaboració de l'index del projecte a la web

2.1.2.4. Presentació individual en format vídeo

2.1.2.5. Anàlisis del treball grupal i valoració de la planificació

2.1.3. Desenvolupament

2.1.3.1. Elaboració d'un treball de tractament de dades numèriques

2.1.3.2. Revisió i modificació de la planificació grupal

2.1.3.3. Autoavaluació i coevolució

2.1.4. Tancament i difusió

2.1.4.1. Elaboració i tancament del projecte digital al lloc web

2.1.4.2. Presentació i difusió del projecte

2.1.4.3. Valoració del treball en equip

2.1.4.4. Valoració rpojecte d'un altre grup

2.1.4.5. Defensa del projecte

2.2. MULTIVARIETAT D'ESTRATÈGIES

2.2.1. Activitats Individuals

2.2.2. Activitats grupals

3. SISTEMA D'AVALUACIÓ DE CARÀCTER HOLÍSTIC

3.1. OBJECTES D'AVALUACIÓ

3.1.1. El procés

3.1.2. El resultat

3.2. ACTORS

3.2.1. El docent

3.2.1.1. Seguiment de:

3.2.1.1.1. L'estudiant

3.2.1.1.2. L'equip

3.2.1.1.3. De l'aula

3.2.2. El discent

3.2.2.1. De forma individual

3.2.2.1.1. Autoavaluació

3.2.2.1.2. Coavaluació

3.2.2.1.3. Altre projecte d'un grup de l'aula

3.2.2.2. Com a equip

3.2.2.2.1. Document Google Drive

3.3. FASES

3.3.1. Generació

3.3.2. Recibiment i anàlisis

3.3.3. Millora

3.4. ELEMENTS

3.4.1. Identificar els errors

3.4.2. Corregeix Errors

3.4.3. Pregunta i suggereix Millora

3.5. CARACTERÍSTIQUES

3.5.1. Centrat en el progrés

3.5.2. Informa del progrés

3.5.3. Potenciar el grau de motivació del alumnat

3.5.4. Recepció i ús: Cal assegurar-ho

3.5.5. Ofereix oportunitats de millora

4. OBJECTIU

4.1. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

4.2. Oferir una visió general dels diferents àmbits professionals de les TIC