Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hinduisme by Mind Map: Hinduisme

1. Origen

1.1. No se sap amb certesa qui el va crear

1.1.1. Aparició 3.000 a.C. aprox.

1.2. Neix al subcontinent Indi

1.3. Apareix al 3.000 a.C. aprox.

2. Deus

2.1. Festes

2.2. Pregaries

2.2.1. Ragas

3. Creences

3.1. La vaca és un animal sagrat per a ells ja que se'la pot ensenyar a treballar ajudant a conrear el camp i a estirar de càrregues pesades proporcionant transport. Ella dóna la seva llet generosament i per tant les vaques estan protegides a l'Índia i les pots trobar als temples o pels carrers i sobretot a les granges.

4. Castes

5. LLibres sagrats

5.1. Rig Veda

5.2. Yajur Veda

5.3. Sama Veda

5.4. Atharva Veda

6. Temples

6.1. En el hinduisme hi han 52 temples, cada un representa una divinitat diferent

7. Sadhu