Een nieuwe republiek in Europa. H6

Geschiedenis mindmap hoofdstuk 6, Gwendoline Hamers

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Een nieuwe republiek in Europa. H6 by Mind Map: Een nieuwe republiek in Europa. H6

1. Strijd geloof om centralisatie

1.1. Religieuze spanningen

1.2. Beperking politieke macht Karel V

1.3. Conflict vorsten en geestelijken

1.4. 1618: 30 jarige oorlog Duitse Rijk

1.4.1. 1648: Vrede van Westfalen

1.5. Habsburgerpolitiek

1.6. Strijd tegen islamitische Ottomaanse rijk

2. De Nederlanden in Opstand

2.1. Kritiek rooms-katholieke kerk

2.2. Invoer bloedplakkaten

2.3. Begin ketterij

2.3.1. Aanloop Opstand

2.4. De beeldenstorm

2.4.1. Gevolg Opstand

2.5. Plakkaat van Verlatinghe 1581

2.5.1. banden met de Spaanse vorst definitief verbroken

2.6. Nederland wordt Republiek

2.7. Vrede van Münster

2.7.1. vrede met Spanje

3. De republiek als bestuurlijk buitenbeentje

3.1. Soevereiniteit --> De hoogste staatsmacht

3.2. Regent --> De stedelijke eliten en handelaren

3.3. Samenwerkingsverband van 7 afzonderlijke gewesten

3.3.1. Beslisten over: Buitenlandse politiek, defensie, belastingen en geschillen tussen de gewesten onderling

3.3.2. Bestuurden gezamelijk de generatielande (Brabant, Limburg en deels Vlaanderen)

4. Machtsverdeling in de republiek

4.1. Stadhouder --> Eén van de twee centrale machtsfuncties binnen een republiek

4.2. Raadpensionaris --> Eén van de twee centrale machtsfuncties binnen een republiek

4.3. Staatsgezind --> regenten die meer macht voor de regenten wilden en minder voor de stadhouders.

4.3.1. Zij steunden de raadpensonaris

4.4. Prinsgezinden --> Zij die méér macht wilde voor de stadhouders

4.5. Ware vrijheid --> De ongedeelde vrijheid van de regenten tijdens het stadhoudersloze tijdperk

5. De republiek in bloei

5.1. Moedernegotie --> De succesvolle graan en hout handel

5.2. VOC --> Handelsonderneming voor specerijen, textiel en andere waren uit Azie

5.2.1. Opgericht in 1602

5.2.2. Wel minder belangrijk dan de moedernegotie

5.3. WIC --> Een nieuwe compagnie zoals de VOC maar dan voor Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika

5.3.1. Opgericht in 1621

5.3.2. Hield zich meer bezig met kaapvaart (het berover van de lading van Spaanse scheoen)

6. De wereldhandel

6.1. Handelskapitalisme --> Economisch systeem

6.2. East India Company --> Handelscompagnie van rijke Engelsen

6.2.1. opgericht in 1600