План внутрішньошкільного контролю

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
План внутрішньошкільного контролю by Mind Map: План внутрішньошкільного контролю

1. Контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів

1.1. Робота з обдарованими дітьми

1.2. Робота в МАН

1.3. Організація предметних олімпіад

1.4. Контрольні роботи та зрізи знань

1.5. ДПА, ЗНО

1.6. Введення учнівських зошитів, щоденників

1.7. Індивідуальне навчання

1.8. Робота з відстаючими учнями

2. Вивчення стану викладання предметів

2.1. Стан викладання

2.2. Тематичний контроль

2.3. Персональний контроль

3. Контороль за веденням шкільної документації

3.1. Ведення класних журналів

3.2. Календарно-тематичне планування

3.3. Контроль за виконанням навчальних програм і планів

3.4. Ведення журналів з БЖ

3.5. Атестаційні матеріали

3.6. Ведення планів виховної роботи

3.7. Ведення особових справ учнів

4. Робота психологічної служби

4.1. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами

4.2. Робота з дітьми групи ризику

4.3. Робота з батьками

4.4. Робота з обдарованими дітьми

5. Робота НУШ

5.1. Вивчення методики викладання в початковій школі

5.2. Забезпечення дидактичним матеріалом

5.3. Виконання програм, дотримання стандарту

6. Стан організації харчування учнів

6.1. Харчування учнів пільгових категорій

6.2. Дотримання санітарно-гігієнічних норм