HELEN NATURAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HELEN NATURAL by Mind Map: HELEN NATURAL

1. HỘI THẢO

1.1. TÀI LIỆU

1.1.1. 03.04 Slide giới thiệu về Natural

1.2. HỘI THẢO 2 LẦN/THÁNG

1.2.1. Tháng 4

1.2.1.1. Ngày 30.04 - Sức khỏe (Natural- cty Dược tài trợ, Dinh Dưỡng)

1.2.1.2. Đối tượng LGBT

1.2.1.2.1. Livestrwan]

1.2.1.2.2. Bán hàng

1.2.1.3. Chuyên gia

1.2.1.3.1. Miễn phí

2. Thiết bị

2.1. 9.3.19 - Bắt đầu kinh doanh

2.2. FACEBOOK

2.2.1. 01/03: Chạy QC Facebook bài tổng hợp thiết bị 04/03: Chạy QC Facebook bài tổng hợp thiết bị 06/03: Nạp tiền chạy QC Youtube 21/03: Chạy QC Đồng hồ thông minh 23/03: Chạy QC Đồng hồ thông minh 25/03: Chạy QC Đồng hồ thông minh 27/03: Chạy QC Máy massage đầu 01/04: Chạy QC Đồng hồ thông minh 02/04: Chạy QC Máy massage đầu

2.3. TMĐT

2.3.1. LAZADA

2.3.1.1. 05.04 Tham gia ctrinh Lazada

2.3.1.2. Bỏ 5tr Tự mua hàng và đánh giá

2.3.2. SENDO

2.3.2.1. 9.3 và 19.2 Mua đồng hồ hủy ko có hàng giao

2.3.2.2. Bỏ 5tr Tự mua hàng và đánh giá

2.3.3. SHOPEE

2.3.4. AMAZON

2.3.4.1. Đăng ký gian hàng

2.4. NHẬP THÊM SP

2.5. THÔNG TIN SP

2.5.1. HDSD

2.5.2. Phiếu BH

2.5.3. Set thog tin Tem chống hàng giả

2.5.4. Chứng nhận sp, HÌnh ảnh sx nhà máy

2.6. WEB-BLOG

2.6.1. Worpress, Bloger...

2.7. LIVE STREAM

2.7.1. 28.03 Đăng post tuyển Livestream

2.7.2. 03.04 - Set quảng cáo FB

3. TPCN

3.1. Thiết bị

4. KINH DOANH

4.1. Học kỹ năng bán hàng, chot sale