Tanzimat Fermanı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tanzimat Fermanı by Mind Map: Tanzimat Fermanı

1. Osmanlı tarihinin ilk demokratik siyasal sürecidir.

2. 3 Kasım 1839

3. Sultan Abdülmecid

4. Koca Mustafa Reşit Paşa

5. Osmanlı Devleti bu dönemde Avrupa Devletleri tarafından "Hasta Adam" olarak adlandırılmıştır.

6. Ferman , Fransız Devrimi'nin " İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi " örnek alınarak hazırlanmıştır.

7. İlan edilme sebepleri : Mısır Valisi karşısında Avrupa devletlerinin desteğini almak, Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını engellemek.