Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. Технологія критичного мислення

1.1. Етапи критичного мислення

1.1.1. Оцінювання

1.1.2. Синтез

1.1.3. Аналіз

1.1.4. Використання знань і вмінь

1.1.5. Розуміння

1.1.6. Знання

2. Технологія проблемного навчання

2.1. Стимулювання пошукової дівяльності учнів

2.1.1. Розвиток розумових здібностей, мислення

2.1.2. Інтерес до навчання

2.1.3. Сприяння виробленню мотивації

2.1.4. Пробудження творчих схильностей

2.1.5. Виховання самостійності, активності, креативності.

3. Технологія кооперативного навчання

3.1. Робота в парах

3.2. Ротаційні (змінювальні) трійки

3.3. Два-чотири-всі разом

3.4. Карусель

3.5. Робота в малих групах

3.6. Акваріум

4. Технологія розвивального навчання

5. Технологія особистісно-орієнтованого навчання

5.1. Індивідуалізація навчання

5.2. Спіралеподібна побудова навчального матеріалу

5.3. Щоденна самооцінка учнями якості просування до успіху

5.4. Формування почуття відповідальності

5.5. Максимальне наближення навчального матеріалу до життя

5.6. Формування цілісності духовного і матеріального світу

5.7. Формування гуманістичного світогляду

5.8. формування загально-людських духовних цінностей

6. Технологія інтерактивного навчання

6.1. Розширюються пізнавальні можливості учня

6.2. Можливість проконтролювати рівень засвоєння знань учнів

6.3. Високий рівень засвоєння знань

6.4. Учень і вчитель рівноправні суб'єкти навчання

6.5. Партнерство між учителем та учнем та в учнівському колективі

6.6. Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант

7. Технологія проектного навчання

7.1. Виявлення потреби в удосконалені світу

7.2. Розуміння поставленого завдання

7.3. Планування остаточного результату

7.4. Виконання алгоритму проектування

7.5. внесення коректив у рішення

7.6. Конструктивне обговорення

7.7. Вираження задумів

7.8. Пошук і знаходження інформації

7.9. Складання схем

7.10. Оцінювання результатів

7.11. Розуміння критеріїв оцінювання

8. Технологія навчання з використанням ІКТ

8.1. Готові програмні засоби та тестові оболонки

8.2. Міні підручники, довідники та презентації

8.3. Інтернет ресурси та їх використання