การรับออเด้อ ที่ไม่เต็มตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรับออเด้อ ที่ไม่เต็มตัว by Mind Map: การรับออเด้อ ที่ไม่เต็มตัว

1. ใครประกอบ

1.1. เรา

1.1.1. ทำที่ไหน

1.1.1.1. ทำที่เรา

1.1.1.1.1. ถามเพิ่มเติม

1.1.1.1.2. เราพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่??

1.1.1.2. ทำที่อื่น

1.1.1.2.1. ถามเพิ่มเติม

1.1.1.2.2. เราพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่??

1.2. คนอื่น

1.2.1. ใครเป็นคนเอาไปทำ

1.2.2. แบบมาตรฐานหรือไม่?

1.2.2.1. ใช่

1.2.2.2. ไม่ใช่

1.2.2.2.1. เราพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่??