Opheleia Eğitim İçeriği

Opheleia için eğitim içeriği tasarımı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opheleia Eğitim İçeriği by Mind Map: Opheleia Eğitim İçeriği

1. 1- Organizasyon Yönetimi

1.1. Tasarım & test / üretim ortamı

1.2. İş kanalı yönetimi

1.3. Birim yönetimi

1.4. Kullanıcı yönetimi

1.5. Kullanıcı grubu yönetimi

1.6. Rol yönetimi

1.7. Kullanıcı & yönetici konfigürasyonu

1.8. Bağlantı yönetimi

2. 2- Bildirim Alanları Yönetimi

2.1. Kategori yönetimi

2.2. Öncelik yönetimi

2.3. Veri alanları yönetimi

2.3.1. Döküman tipi

2.3.2. Veri alanı seçimi

2.3.2.1. Bildirim veri alanı

2.3.2.1.1. Temel veri alanı

2.3.2.1.2. Liste veri alanı

2.3.2.1.3. İlişkisel veri alanı

2.3.2.1.4. Veri kümesi

2.3.2.1.5. Sistem veri alanları

2.3.2.1.6. Döküman yükleme veri alanı

2.3.2.1.7. İlişkili bildirim veri kümesi

2.3.2.2. Müşteri veri alanı

2.3.2.2.1. Temel veri alanı

2.3.2.2.2. Liste veri alanı

2.3.2.2.3. İlişkisel veri alanı

2.3.2.2.4. Veri kümesi

2.3.2.2.5. Sistem veri alanları

2.3.2.2.6. Döküman yükleme veri alanı

2.3.2.2.7. İlişkili bildirim veri kümesi

2.3.3. Sayfa oluşturma

2.3.3.1. Giriş

2.3.3.2. Form

2.3.3.3. Detay

2.3.3.4. Tarihçe

2.3.3.5. İlişkili kayıtlar

2.3.3.6. Bilgilendirme

2.3.3.7. Not

2.3.3.8. İş akışı

2.3.3.9. Bekleme süresi

2.3.3.10. Bildirim özet alanı

2.3.4. Sayfa grubu oluşturma

2.4. Müşteri yönetimi

2.5. Web servis yönetimi

3. 3- İş Akışları Yönetimi

3.1. Akış tanımlama

3.2. Akış adımları (durumlar)

3.3. Geçişler

3.3.1. Başlangıç-Bitiş adımı

3.3.2. Zorunlu alanlar

3.4. Akış görüntüleme

3.5. Yetkilendirme

3.5.1. Kategori yetkilendirme

3.5.1.1. Erişim yetkilendirme

3.5.1.2. Kategori bazlı sayfa yetkilendirme

3.5.2. Sayfa yetkilendirme

3.5.2.1. Durum bazlı yetkilendirme

3.5.3. Durum yetkileri

3.5.3.1. Erişim yetkileri

3.5.3.2. Atama-Üstlenme yetkileri

3.5.3.3. Not girişi yetkileri

3.5.4. Geçiş yetkileri

3.5.5. Müşteri veri alanı yönetimi

3.5.5.1. Kanal bazlı yetkilendirme

3.5.5.2. Kullanıcı grubu bazlı yetkilendirme

3.6. Scripting

4. 4- Bildirim İşleme

4.1. Bildirim arama & görüntüleme

4.1.1. Filtreler

4.1.2. İş listeleri

4.2. Bildirim girişi

4.3. Bildirim işleme & iletişim

4.3.1. Eskalasyonlar

4.3.2. Otomatik operasyonlar

4.3.3. Bilgilendirme

4.3.4. Hatırlatma

4.3.5. Şablonlar

4.3.5.1. E-posta

4.3.5.2. SMS

4.4. Toplu işlemler

5. 5- Bildirim Sonrası Değerlendirme

5.1. Raporlar

5.2. Ana sayfa kontrolleri

5.3. Dashboard

5.4. İşlem geçmişleri

5.5. Çıktı formu tasarlama