Аналіз біосигналів

Аналіз біосигналів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Аналіз біосигналів by Mind Map: Аналіз біосигналів

1. Отримання біосигналів

1.1. Електричні біосигнали

1.1.1. Електроди

1.2. Неелктричні біосигнали

1.2.1. Дававчі

1.2.1.1. Генераторні

1.2.1.2. Параметричні

2. Підсилення

2.1. Підсилювачі електричних сигналів

2.1.1. Інвертуючий підсилювач

2.1.2. Малошумлячий підсилювач

2.1.3. Ізолюючий підсилюва

2.1.4. Диференціальний підсилювач

2.1.5. Операційний підсилювач

3. Аналого-цифрове перетворення

3.1. Аналого-цифрові перетворювачі

3.1.1. Паралельні

3.1.2. Послідовні

3.1.2.1. Послідовного наближення

3.1.2.2. Посліжовного відліку

3.1.2.2.1. Слідкуючі

3.1.2.3. Інтегруючі

3.1.3. Послідовно-паралеьні

3.1.3.1. Багатотактні

3.1.3.2. Багатоступінчаті

3.1.3.3. Конвеєрні

4. Визначення інформаціоно цінних ознак данного сигналу

4.1. Математична логіка

4.2. Евристика

4.3. Статичний аналіз

4.4. Комбінація разних методів

5. Обчислення параметрів і інтерпретація результатів

5.1. Аналіз БМС в часовій області

5.2. Аналіз БМС в частотній (спектральній ) області з використанням різних базисів функцій

5.3. Синтез БМС ( у часовій або спектральній області)

6. Фільтрація

6.1. Метод накопичування

6.2. Частотна фільтрація

6.3. Кореляційний метод