Live Stream Tăng Lượt Xem

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Live Stream Tăng Lượt Xem by Mind Map: Live Stream Tăng Lượt Xem

1. Tăng Like Trang FB

2. Không Để Thời Gian Chết

2.1. Chào

2.2. Trả lời câu hỏi của khách

2.3. Mở nhạc

2.4. Nói luân phiên

2.5. Nói chuyện với nhau

3. Nội Dung

3.1. Sản phẩm, Hướng dẫn sử dụng

3.2. Trò chơi

3.3. Giảm giá sản phẩm ( Khung giờ vàng )

4. Chạy Quảng Cáo Trước Khi Live

5. Gim Tab: Nội Dung

6. Cách nói

7. Rút ngắn thời gian