Letní semestr 2018/2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Letní semestr 2018/2019 by Mind Map: Letní semestr 2018/2019

1. Technické prezentace

1.1. Zkoušející: P. Smutný

1.2. Zápočet (tři programy, max 85 bodů)

2. Dějiny vědy a techniky

2.1. Zkoušející: M. Stonišová

2.2. Zápočet (test + povinná návštěva technického muzea, max. 100 b)

3. Vlastnosti a zkoušení materiálů

3.1. Zkoušející: F. Fojtík

3.2. Zápočet (program, max. 35b)

3.3. Písemná část (test + 1 příklad, max. 45b

3.4. Ústní část (otázky, max. 25b

4. Cizí jazyk

4.1. Zkoušející: G. Chudašová

4.2. Zápočet (online test, max. 100b)

5. Matematika II

5.1. Zkoušející: I. Cholevová

5.2. Zápočet (program, max. 20b)

5.3. Písemná část (příklady, max. 60b)

5.4. Ústní část (otázky, max. 20b

6. Konstruktivní geometrie

6.1. Zkoušející: E. Vavříková

6.2. Zápočet (programy, max. 20 b)

6.3. Písemná část (příklady, max. 60 b)

6.4. Ústní část (teorie, max 20 b)

7. Statika

7.1. Nedefinováno ještě

8. Technologie obrábění

8.1. Nedefinováno ještě

9. Provoz, diagnostika a údržba strojů

9.1. Nedefinováno ještě