PAC 1. Societat, cultura i educació. La mirada antropològica.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PAC 1. Societat, cultura i educació. La mirada antropològica. by Mind Map: PAC 1. Societat, cultura i educació. La mirada antropològica.

1. Mòdul 1: Antropologia pedagògica: epistemologia i fonaments conceptuals.

1.1. Estudi

1.1.1. Herman Nohl (1879-1860). Utilitza com a mitjà d'estudi la filosofia.

1.1.1.1. Estructura humana.

1.1.1.2. Formes de vida.

1.1.2. Hamann (1992). Es basa en les dades de la cultura i la societat.

1.1.3. Educabilitat.

1.1.3.1. Fullat (1997).

1.1.3.1.1. Tot acte humà condueix a l'educació.

1.1.3.2. Cassier (1994).

1.1.3.2.1. L'educació de la humanitat es basa en la cultura.

1.2. Societat

1.2.1. Societat i cultura en diferents pensaments.

1.2.1.1. E.B. Tylor (1832-1917). Malinowski (1884-1942). F. Boas (1858-1941). Freud (1929-1994). Strauss (1958-1995).

1.2.2. L'educació per configurar la cultura i la personalitat.

1.2.2.1. Maria Montessori (1887-1948). M. Mead (1928-1975).

1.2.3. Consolidació de l'antropologia de l'educació.

1.2.3.1. Spindler (1993).

1.3. Educació social

1.3.1. Antropologia aplicada a l'educació social.

1.3.1.1. Jociles (2007). P. Willis (1977).

2. Mòdul 2: La comprensió dels fets en l'antropologia.

2.1. Comprensió del fet sociocultural.

2.1.1. Mitjançant l'antropologia creem diversitat entre la humanitat: cultura i creences.

2.1.1.1. Cultura i civilització.

2.1.1.1.1. Cultura: creences i costums.

2.1.1.1.2. Civilització: conjunt de coneixements.

2.1.1.2. Alteritat.

2.1.1.2.1. Mètode de coneixement antropològic. Disposició a conèixer la humanitat.

2.2. Mètode etnogràfic.

2.2.1. Principal eina de recerca d'informació de l'antropologia.

2.2.1.1. Malinowski (1884-1942).

2.2.1.1.1. Treball de camp: passar temps i integrar-se amb les persones per recollir dades.

2.2.1.2. Contextos actuals.

2.2.1.2.1. Es redueixen els espais geogràfics i els concreten més els col·lectius.

2.2.1.3. Etnografia i antropologia.

2.2.1.3.1. Recentment es qüestiona l'objectivitat i parcialitat de l'etnograf/antropòleg.

2.3. Tècniques de recerca.

2.3.1. Observació.

2.3.1.1. Participació, recull d'informació global.

2.3.2. Entrevista.

2.3.2.1. Recull d'informació directament de la persona mitjançant preguntes prèviament planejades.

3. Mòdul 3: Les principals problemàtiques de l'educació social.

3.1. Gènere, edat, identitat.

3.1.1. Sexualitat.

3.1.1.1. Diferenciem l'home i la dona biològicament. Aparèixen distincions: (des)igualtat, rols de gènere, condició sexual...

3.1.1.1.1. Es comencen a qüestionar les identitats.

3.1.2. Identitat-edat.

3.1.2.1. Apareix la categorització i es formen jerarquíes.

3.1.2.1.1. L'adolescència guanya poder en identitats.

3.1.3. Realització personal.

3.1.3.1. Durant l'adolescència es busca trobar la personalitat ideal, el sentit de les coses i la felicitat amb el que s'és.

3.1.3.1.1. Durant la cerca apareix la emancipació individual.

3.2. Exclusió i desadaptació.

3.2.1. Frustracions agreujades socialment.

3.2.1.1. Freqüentment venen donades per l'economia i les classes socials.

3.2.1.1.1. L'adolescent interpreta que el consum li donarà integració social i un status.

3.3. Crisis socials i intervenció socioeducativa.

3.3.1. Per prevenir o evitar l'exclusió social donada per la mateixa societat hem d'aprendre a identificar les mancances i els problemes.

3.3.1.1. A partir de l'estudi donarem pautes.

3.4. Conflictes en minories.

3.4.1. Antropologia aplicada a l'educació social.

3.4.1.1. Construcció de la identitat, Castells (2003).

3.4.1.1.1. Legitimadora. De resistència. Projecte.

4. Mòdul 7: Etnografies.

4.1. Intervenció social.

4.1.1. Eines de treball.

4.1.1.1. Distanciament antropològic.

4.1.1.1.1. Evitar la tecnogràcia.

4.1.1.2. Tenir en compte tots els punts de vista.

4.1.1.3. Conèixer les estructures mentals i els models culturals.

4.1.1.4. Tenir en compte el temps.

4.1.1.5. Ser crític.

4.2. Exemples d'ús.

4.2.1. Adoptar una actitud diferenciadora dels altres professionals.

4.2.2. Empatitzar amb el subjecte per naturalitzar el punt de vista.

4.2.3. Reflexionar i entendre els llocs als quals es farà la recerca.

4.2.4. Creació d'un discurs etnogràfic a partir de relats històrics.

4.2.5. Reflexions de temàtiques basades en textos etnogràfics.

4.3. Experiències de camp.

4.3.1. Obtenció de dades mitjançant exercicis de les nostres funcions.

4.3.2. Creació d'un diari per anotar totes les dades.

4.3.2.1. Imatge clara de totes les dades que tenim o necessitem.

4.3.2.2. Forma d'aprenentatge.