המכון למנהיגות תכנית שיווקית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
המכון למנהיגות תכנית שיווקית by Mind Map: המכון למנהיגות  תכנית שיווקית

1. מצב קיים

1.1. מקורות הכנסה

1.2. תמהיל משתלמים

1.2.1. דמוגרפי

1.2.2. שפתי

1.2.3. תוכני

1.3. תמהיל קורסים

1.4. עלויות והכנסות

1.5. ניתוח כדאיות מפולח פרופיל משתלמים ותוכניות

1.6. מתחרים

1.7. מגמות וכיווני התפתחות עתידיים

2. חזון, אסטרטגיה ויעדים

2.1. הצהרת ערך מבוססת ניתוח

2.2. פנימי

2.2.1. עצמאות כלכלית של המחלקה הבינלאומית כמרכז רווח:

2.3. חיצוני

3. תכנית שיווקית

3.1. ffdf

3.2. בניית תוכנית עבודה מותאמת UVP

3.3. איתור מצבורי לקוחות

3.3.1. אפיון קהלי יעד

3.4. ניתוח BUYER PERSONA

3.4.1. משתלם

3.4.2. משלם

3.5. התאמת מסרים לכל BP

3.6. מדדי הצלחה

3.7. תמחור ואסטרטגיית מחירים

3.7.1. מלגות, הנחות והטבות

3.8. התמודדות עם מתחרים ישירים ועקיפים

4. מטרות

4.1. נגזרות מה-UVP & BP

4.2. מטרות מדידות: מספר משתלמים, דמוגרפיות מרכזיות, הכנסה למשתלם\קורס

5. לוחות זמנים

5.1. הגשת תכנית שיווקית ואישורה

5.2. ערוץ נבחר 1

5.3. ערוץ נבחר 2

5.4. ערוץ נבחר 3

5.5. ניתוח רבעוני וחציוני

6. משאבים

6.1. תקציב

6.1.1. חדירה והשקה

6.1.2. שוטף

6.2. כח אדם

6.2.1. שיווק

6.2.1.1. מרקום לפי שפות

6.2.1.2. אתר

6.2.1.3. רשתות חברתיות

6.2.1.4. רשת משתלמי עבר

6.2.1.5. מיתוג המכון כמוביל

6.2.1.6. יחסי ציבור וכיסוי במדיה

6.2.1.7. פרסום

6.2.1.8. קידום מכירות

6.2.2. מכירות

6.2.2.1. ערוצי הפצה, סוכנים, שותפים

6.2.3. פיתוח עסקי

6.2.3.1. תכניות ארוכות טווח

6.2.3.2. שת"פים בינלאומיים

6.2.3.3. שת"פים אקדמיים

6.2.3.4. מכירת ידע

6.2.3.5. פיתוח תוכניות, הכשרות ומוצרים

6.2.3.5.1. dff

6.2.3.5.2. dffg

6.3. ציוד

6.4. חומרים