PROBLEEMÕPE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROBLEEMÕPE by Mind Map: PROBLEEMÕPE

1. iseseisev mõtlemine

2. aktiivsus

3. julgus

4. loomingulisus

5. elulisus

6. meeskonnatöö

7. algallikate kasutusoskus

8. kriitilisus

9. analüüsioskus

10. loogilisus

11. kohanemisvõime

12. tervikutunnetus