PROBLEEMÕPE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROBLEEMÕPE by Mind Map: PROBLEEMÕPE

1. iseseisev mõtlemine

2. julgus

3. meeskonnatöö

4. kriitilisus

5. loogilisus

6. tervikutunnetus

7. aktiivsus

8. loomingulisus

9. elulisus

10. algallikate kasutusoskus

11. analüüsioskus

12. kohanemisvõime