ROMANTIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ROMANTIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE by Mind Map: ROMANTIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE

1. Poézia

1.1. Samo Chalupka

1.1.1. 1812-1883

1.1.2. 1.obdobie

1.1.2.1. Likavský väzeň, Junák, Kráľoholská

1.1.3. 2.obdobie

1.1.3.1. Mor ho!, Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Branko

1.2. Janko Kráľ

1.2.1. 1822-1876

1.2.2. piesne a balady

1.2.2.1. Povesť, Skamenelý, Bezbožné dievky, Kríž a čiapka, Pán v tŕní, Kvet, Zverbovaný, Zaklata panna vo Váhu a divný Janko

1.2.3. subjektívna a reflexívna lyrika

1.2.3.1. Duma bratislavská, Orol, Orol vták, Dráma sveta

1.2.4. básne s jánošíkovskou tematikou

1.2.4.1. Janko, Žobrák, Zbojníková balada

1.2.5. revolučná a politická lyrika

1.2.5.1. Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma dvoch bratov, Šahy, Slovo

1.3. Andrej Sládkovič

1.3.1. 1820-1872

1.3.2. Detvan

1.3.2.1. básnická skladba

1.3.3. Marína

1.3.3.1. lyrické dielo

1.4. Ján Botto

1.4.1. 1829-1881

1.4.2. K mladosti

1.4.2.1. báseň

1.4.3. Žltá ľalia

1.4.3.1. balada

1.4.4. Margita a Besná

1.4.4.1. balada

2. Próza

2.1. Ján Kalinčiak

2.1.1. 1822-1871

2.1.2. Romantické historické poviedky

2.1.2.1. Bozkovci, Bartova ruka, Púť lásky, Mládenec slovenský, Láska a pomsta, Mních

2.1.3. Historické povesti so zemianskou tematikou

2.1.3.1. Milkov hrob, Svätý duch, Knieža liptovské, Orava, Reštavrácia

2.2. Jozef Miloslav Hurban

2.2.1. 1817-1888

2.2.2. Historické prózy

2.2.2.1. Olejkár, Gottšalk

2.2.3. Prózy zo súčasného života

2.2.3.1. Od Silvestra do Troch kráľov