Proteksionisme en Vryhandel (GLOBALISERING)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Proteksionisme en Vryhandel (GLOBALISERING) by Mind Map: Proteksionisme en Vryhandel (GLOBALISERING)

1. Uitvoerbevordering

1.1. Redes

1.1.1. Ekonomiese groei

1.1.2. Produksiekapasiteit

1.1.3. Uitvoermarkte Groter

1.1.4. Pryse verlaag

1.2. Metodes

1.2.1. Aansporings

1.2.2. Subsidies

1.2.3. Handelsneutraliteit

1.2.4. UVS'e

1.3. Voordele

1.3.1. Geen beperkings

1.3.2. Koste en doeltreffendheid

1.3.3. Groter binnelandse produksie

1.3.4. Wisselkoerse

1.4. Nadele

1.4.1. Produksiekoste

1.4.2. Gebrek aan mededinging

1.4.3. Hoer tariewe en kwotas

1.4.4. Beskerming van arbeidsintensiewe nywerhede

2. Invoervervanging

2.1. Redes

2.1.1. Diversifisering

2.1.2. Handel

2.1.3. Nywerheidsontwikkeling word aangemoedig

2.1.4. Betalingsbalansprobleme

2.2. Metodes

2.2.1. Tariewe

2.2.2. Kwotas

2.2.3. Subsidies

2.2.4. Valutabeheer

2.2.5. Fisiese beheer

2.2.6. Wegkeer van handel

2.3. Stygende indiensneming

2.4. Voordele

2.4.1. Wyer keuse

2.4.2. Diversifikasie

2.5. Nadele

2.5.1. Kapitaal en entrepreneursvaardighede

2.5.2. Tegnologie geleen uit die buiteland

2.5.3. Mededinging van sekere sektore daal

2.5.4. Invoere lei na die vraag na beskerming

3. Beskerming

3.1. Argumente ten gunste

3.1.1. Nywerheidsontwikkeling

3.1.2. Jong nywerhede

3.1.3. Stabiele loonvlakke en hoer lewensstandaard

3.1.4. Die beskerming van werksgeleenthede

3.1.5. Ekonomiese selfonderhouding en strategiese sleutelnywerhede

3.1.6. Gevaar van storting

3.1.7. Stabiele wisselkoerse en betalingsbalans

3.1.8. Beskerming van Natuurlike hulpbronne

4. Vryhandel

4.1. Argumente ten gunste

4.1.1. Spesialisasie

4.1.2. Skaalbesparings

4.1.3. Keuse

4.1.4. Innoverings

4.1.5. Groter wereldproduksie

5. 'n Gewensde Mengsel

5.1. Invoervervanging en uitvoerbevordering

5.2. Beskerming van vryhandel

5.3. Globalisering

5.4. Ekonomiese integrasie

5.4.1. Vryhandelgebiede

5.4.2. Doeane-unies

5.4.3. Gemeenskapsmarkte

5.4.4. Ekonomiese unies

6. Evaluering van SA se besluite

6.1. Uitvoerbevordering en invoervervanging

6.1.1. Uitvoerbevordering

6.1.2. Invoervervanging

6.2. Beskerming en vryhandel

7. New Topic

7.1. New Topic

8. New Topic

8.1. New Topic

9. New Topic