Les civilitzacions fluvials. Mesopotàmia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les civilitzacions fluvials. Mesopotàmia by Mind Map: Les civilitzacions fluvials. Mesopotàmia

1. L'aparició de l'escriptura

1.1. L'escriptura va aparèixer fa més de 5.000 anys a Mesopotàmia. Es un fet transcendental en l'evolució de la humanitat, que els historiadors situen el naixement de la història a partir d'aquest esdeveniment

1.2. Mentre les persones van viure en poblats era fàcil recordar de memòria les dades importants. Però els poblats van crèixer i va caldre crear un sistema de control per conservar dades com ara els impostos o els intercanvis comercials.

2. De les ciutats als imperis

2.1. Durant l'edat dels metalls van aparèixer les primeres ciutats governades per un rei. Amb el pas del temps aquests reis van anar ampliant els seus territoris. En alguns casos,van pactar la unió amb pobles veïns o amb altres ciutats per tenir més força. En altres casos, l'ampliació dels territoris es va produir mitjançant la guerra. D'aquesta manera, alguns reis van adquirir molt poder i van aconseguir formar grans imperis.

2.2. Les primeres grans civilitzacions es van desenvolupar a Mesopòtamia, Egipte, l'Índia i la xina fa uns 5.000 anys. Reben el nom de civilitzacions fluvials perquè van sorgir al voltant de grans rius amb riberes molt fèrtils: el Tigris i l'Eufrates a Mesopòtamia: El Nil a Egipte, l'Indus a l'Índia, i els rius Huang He (groc) i Iang-Tsé (blau) a la xina.

2.3. Les civilitzacions fluvials tenien tres característiques:

2.3.1. Un poder polític fort

2.3.1.1. El poder es va concentrar en un rei que dictava les lleis, dirigia l'exercit i solia complir funcions religioses. Per administrar i protegir els seus dominis, els reis van crear un cos de funcionaris i uns grans exèrcits.

2.3.2. Una societat molt jerarquitzada

2.3.2.1. La població estava dividida en dos grups molt diferenciats: una minoria de privilegiats, que eren els propietaris de la major part de les terres, les riqueses i els càrrecs públics principals, i una majoria sotmesa.

2.3.3. La construcció de grans obres

2.3.3.1. Els reis van potenciar la construcció de canals, que permetien portar aigua a terres fins aleshores seques, la qual cosa va fer augmentar les collites. També van edificar grans palaus, temples i tombes per demostrar el seu poder.

3. Escrits de l'antiguitat

3.1. El primer escrit que es coneix es va trobar a Mesopotàmia i és anterior al 3000aC. Els mesopotàmics escrivien mitjançant signes en forma de tascó; per aixó aquest tipus d'escriptura s'anomena cuneïforme.

3.2. Cap al 3000aC els egipcis usaven un altre tipus d'escriptura,basada en els jeroglífics. Alguns jeroglífics representaven paraules i d'altres, sóns concrets.

3.3. Cap al 1300aC els xinesos excrivien utilitzant ideogrames. Les paraules es formaven a partir de la combinació d'uns 10.000 signes.

3.4. Al voltant de l'any 1200aC els fenicis van crear un alfabet de 22 consonants. L'evolució d'aquest alfabet primitiu va donar lloc a l'alfabet que fem servir avui dia.