Les civilitzacions fluvials

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les civilitzacions fluvials by Mind Map: Les civilitzacions fluvials

1. L'aperició de l'escriptura

1.1. Va aperèixer fa més de 5.000 anys.

1.2. Era fàcil recordar de memòria les ddes importants.

2. De les ciutats als imperis

2.1. Durant l'edat dels metalls

2.1.1. Van aparèixer les primeres ciutats governades per un rei.

2.1.2. L'ampliació dels territoris es va produir mitjantçant la guerra.

2.2. Les primeres grans civilitzacions es van desenvolupar a Mesopotàmia,Egipte,l'Indi I la Xina fa uns 5.ooo anys

2.2.1. Reben el nom de civilitzacions fluvials.

2.3. Civilitzacions fluvials

2.3.1. Un poder polític fort

2.3.1.1. El poder es ca concentrar en un rei.

2.3.2. Una societat molt jerrquitzada

2.3.2.1. La població estava dividida es dos grups molt diferenciats.

2.3.3. La construcció de grans obres

2.3.3.1. Els reis van potenciar la construcció de canals.