LES CIVILITZACIONS FLUVIALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LES CIVILITZACIONS FLUVIALS by Mind Map: LES CIVILITZACIONS FLUVIALS

1. L'APARICIÓ DE L'ESCRIPTURA

1.1. VA aparèixer al 3000 a.C

1.2. És el fet que marca el naixement de la història

1.3. Perquè és va inventar?

1.3.1. Per conservar dades com els impostos o intercanvis comercials

2. CIUTATS I IMPERIS

2.1. A l'edat dels metalls van aparèixer els primers reis

2.2. Feien pactes amb altres pobles i ampliaven territoris

2.3. On van aparèixer les primeres grans civilitzacions?

2.3.1. A Mesopotàmia, Xina, Egipte i l'Índia que van sorgir al voltant de grans rius amb riveres molt fèrtils:

2.3.1.1. El Tigris, Eufrates, Nil, Indus, Huang He i lang-Tsé

3. TENIEN TRES CARACTERÍSTIQUES

3.1. Un poder polític fort

3.1.1. Un rei

3.1.1.1. Dirigia el exèrcit.

3.2. Una societat jerarquitzada

3.2.1. Població dividida en dos grups molt diferenciats:

3.2.1.1. Privilegiats i una majoria sotmesa

3.3. Construcció de grans obres

3.3.1. Van construir canals, palaus, temples i tombes.