Les civilitzacions fluvials

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les civilitzacions fluvials by Mind Map: Les civilitzacions fluvials

1. L'escriptura

1.1. Va apareixer fa mes de 5000 anys a Mesopotàmia

1.1.1. Va ser una fet trascendental en l'evolució de l'humanitat

1.1.2. Els historiadors situen el naixement de la història a partir d'aquest esdeveniment

1.2. Era fàcil recordar de memòria de les dades importants

1.2.1. Però els poblats van creixer i va caldre crear un sistema de control

1.2.1.1. LA ESCRIPTURA

2. De les ciutats als imperis

2.1. Van aparèixer les primeres ciutats governades per reis.

2.1.1. Els reis van anant ampliant els seus territoris.

2.1.1.1. S'ampliaven per guerres o per pactes.

2.2. Primeres civilitzacions: Mesopotamia, India, Egipte i Xina. (Fa uns 5000 anys)

2.2.1. Van apareixer en riberes molt fertils al costat de rius com:

2.2.1.1. El Tigris i L'Eufrates a Mespotamia

2.2.1.2. El Nil a Egipte

2.2.1.3. L'indus a L'India

2.2.1.4. Huang He (Groc) | Iang-Tsè

2.2.2. Les civilitzacions Tenien 3 civilitzacions:

2.2.2.1. Un poder politic fort

2.2.2.2. Una societat molt jerarquitzada

2.2.2.3. La construcció de grans obres (Palaus, temples i tombes)