Структура ЕНК Історія видавничої справи, І курс

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура ЕНК Історія видавничої справи, І курс by Mind Map: Структура ЕНК Історія видавничої справи, І курс

1. І. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча програма

1.1.1. Наявність мети та завдань вивчення курсу

1.1.2. Наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних)

1.1.3. Вказано кількість годин на вивчення кожного модуля

1.1.4. Відображаються назви тем з анотаціями

1.2. Тематичний план

1.2.1. Наявність потижневого планування проведення лекційних та практичних (семінарських, лабораторних) занять у формі таблиці (за основу може бути взята методична карта курсу)

1.2.2. Наявність потижневого планування виконання студентами завдань для самостійної роботи

1.3. Критерії оцінювання

1.3.1. Вказується розподіл оціночних балів за виконання різних видів навчальної діяльності з кожного модуля

1.3.2. Наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS

1.4. Друковані та інтернет-джерела

1.4.1. Подано у форматі Веб-сторінки

1.4.2. Вказуються основні друковані джерела з дисципліни

1.4.3. Вказуються додаткові друковані джерела

1.4.4. Наводяться інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями

1.5. Відомості про автора

1.5.1. Е-портфоліо

1.6. Глосарій

1.6.1. Подано у форматі глосарія

1.6.2. Означення наводяться до всіх термінів у словнику

1.7. Новиний форум

1.7.1. міститить оголошення викладача для студентів

1.8. Путівник

1.8.1. Презентація курсу

1.8.2. Карта курсу

1.8.3. Форум

1.9. Плани семінарських занять

1.9.1. Питання для підготовки семінарських занять

1.10. Завдання для самостійної роботи

1.10.1. Питання для підготовки 7 самостійних завдань

2. ІІ. Структура модуля 1

2.1. Путівник по модулю

2.1.1. Презентація модуля

2.1.2. Інструкція

2.1.3. Форум

2.1.4. Карта модуля

2.2. Теоретичний навчальний матеріал

2.2.1. Лекція 1

2.2.2. Лекція 2

2.2.3. Презентація

2.3. Додаткові матеріали

2.4. Семінарські роботи

2.4.1. Семінар 1

2.4.2. Семінар 2

2.4.3. Семінар 3

2.4.4. Семінар 4

2.4.5. Семінар 5

2.5. Завдання для самостійної роботи

2.5.1. Самостійна робота 1

2.6. Модульний контроль

2.6.1. Модульна контрольна 1 Контрольний тест (завдання)

3. V. Підсумкове оцінювання

3.1. Програма іспиту

3.2. Контрольні запитання

4. ІІІ. Структура модуля 2

4.1. Путівник по модулю

4.1.1. Презентація модуля

4.1.2. Інструкція

4.1.3. Форум

4.1.4. Карта модуля

4.2. Теоретичний навчальний матеріал

4.2.1. Лекція 3

4.2.2. Лекція 4

4.2.3. Презентація

4.3. Додаткові матеріали

4.4. Семінарські роботи

4.4.1. Семінар 6

4.4.2. Семінар 7

4.4.3. Семінар 8

4.4.4. Семінар 9

4.4.5. Семінар 10

4.5. Завдання для самостійної роботи

4.5.1. Самостійна робота 2

4.6. Модульний контроль

4.6.1. Модульна контрольна 2 Контрольний тест (завдання)

5. ІV. Структура модуля 3

5.1. Путівник по модулю

5.1.1. Презентація модуля

5.1.2. Інструкція

5.1.3. Форум

5.1.4. Карта модуля

5.2. Теоретичний навчальний матеріал

5.2.1. Лекція 5

5.2.2. Лекція 6

5.2.3. Презентація

5.2.4. Презентація

5.2.5. Відео

5.2.6. Відео

5.3. Додаткові матеріали

5.4. Семінарські роботи

5.4.1. Семінар 11

5.4.2. Семінар 12

5.4.3. Семінар 13

5.4.4. Семінар 14

5.4.5. Семінар 15

5.5. Завдання для самостійної роботи

5.5.1. Самостійна робота 3

5.5.2. Самостійна робота 4

5.6. Модульний контроль

5.6.1. Модульна контрольна 3 Контрольний тест (завдання)

6. ІV. Структура модуля 4

6.1. Путівник по модулю

6.1.1. Презентація модуля

6.1.2. Інструкція

6.1.3. Форум

6.1.4. Карта модуля

6.2. Теоретичний навчальний матеріал

6.2.1. Лекція 7

6.2.2. Лекція 8

6.2.3. Презентація

6.3. Додаткові матеріали

6.4. Семінарські роботи

6.4.1. Семінар 16

6.4.2. Семінар 17

6.4.3. Семінар 18

6.4.4. Семінар 19

6.4.5. Семінар 20

6.5. Завдання для самостійної роботи

6.5.1. Самостійна робота 5

6.5.2. Самостійна робота 6

6.6. Модульний контроль

6.6.1. Модульна контрольна 4 Контрольний тест (завдання)

7. ІV. Структура модуля 5

7.1. Путівник по модулю

7.1.1. Презентація модуля

7.1.2. Інструкція

7.1.3. Форум

7.1.4. Карта модуля

7.2. Теоретичний навчальний матеріал

7.2.1. Лекція 9

7.2.2. Лекція 10

7.2.3. Презентація

7.3. Додаткові матеріали

7.4. Семінарські роботи

7.4.1. Семінар 21

7.4.2. Семінар 22

7.4.3. Семінар 23

7.4.4. Семінар 24

7.4.5. Семінар 25

7.5. Завдання для самостійної роботи

7.5.1. Самостійна робота 7

7.6. Модульний контроль

7.6.1. Модульна контрольна 5 Контрольний тест (завдання)