TỔNG THỂ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TỔNG THỂ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH by Mind Map: TỔNG THỂ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

1. Trang bìa

2. Nội dung chính

3. Tình hình chung

3.1. Thông tin chung về Cty, về sản xuất, về chủng loại hàng hóa,...

3.2. Tổ chức công táckinh doanh

3.3. Tổ chức công tác tiếp thị

3.4. Tổ chức phân phối

4. Dữ liệu và dự báo kinh tế

4.1. Dữ liệu cơ bản

4.1.1. Diện tích

4.1.2. Dân số

4.1.3. Tăng trưởng dân số

4.1.4. Tỷ lệ thất nghiệp

4.1.5. Dân số trong độ tuổi xx-yy

4.1.6. Bậc rủi ro A=thấp, E=cao

4.1.7. Điểm rủi ro, max=100

4.1.7.1. Chỉ số tiêu dùng

4.2. Dự báo kinh tế (trong 4-5 năm)

4.2.1. Tăng trưởng kinh tế

4.2.2. GDP đầu người theo PPP

4.2.3. Tiêu dùng cá nhân/đầu người

4.2.4. Tỷ giá VNĐ/USD

4.3. Sự kiện và Bình luận

4.3.1. Ảnh hưởng đến người tiêu dùng, hệ thống bán hàng,... như thế nào?

5. Xu hướng bên ngoài

5.1. Người tiêu dùng

5.1.1. Có thu nhập cao hơn?

5.1.2. Muốn sp có chất lượng cao hơn?

5.1.3. Thích mua hàng ở siêu thị, cửa hàng, đại lý?

5.2. Cạnh tranh

5.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại

5.2.2. Đối thủ cạnh trang trong tương lai gần

5.2.3. Chi phí quảng cáo

5.3. Kênh phân phối/kỹ thuật hỗ trợ kênh phân phối

5.3.1. Siêu thị

5.3.2. Cửa hàng chuyên biệt

5.3.3. Internet

5.4. Pháp lí

5.4.1. Luật chống độc quyền

5.4.2. Luật thương mai điện tử

5.4.3. Dự thảo luật

6. Phân tích đối thủ cạnh tranh

6.1. Tăng trưởng của toàn thị trường

6.2. Tăng trưởng của từng phân khúc sản phẩm

6.3. Các đối thủ cạnh tranh đa quốc gia, doanh số, thị phần và tăng trưởng dự kiến

6.4. Các đối thủ cạnh tranh đến từ VN và nước ngoài khác, doanh số, thị phần và tăng trưởng dự kiến

7. Sứ mệnh và mục tiêu

7.1. Sứ mệnh

7.2. Mục tiêu

7.2.1. Chiến lược kinh doanh, tiếp thị, phân phối hàng hóa, tài chính.

8. SWOT

9. Một số ví dụ về chiến lược

10. Tóm tắt chi tiêu tài chính

11. KQHĐKD và các chỉ tiêu chính

12. BCLL theo quỹ

13. Phân tích lãi gộp

14. Bảng cân đối kế toán

15. Báo cáo lưu chuyển tài chính và các chỉ tiêu khác

16. Các chỉ tiêu cho hệ thống kinh doanh

17. Phân tích chi phí kinh doanh

18. Phân tích thị phần và thị trường tiềm năng

19. Phân tích nhóm hàng hóa

20. Phân tích khối lượng hàng hóa

21. Lợi nhuận các khối hàng hóa

22. Doanh số theo nhãn hiệu

23. Phân tích quảng cáo

24. Kế hoạch hàng mẫu

25. Kế hoạch nghiên cứu thị trường

26. Chiến lược giá

27. Chiến lược giá sản phẩm mới

28. Mô hình phân phối hàng hóa

29. Chỉ tiêu phân phối hàng hóa

30. Hàng tồn kho

31. Tóm tắt đầu tư TSCĐ

32. Một số đầu tư khác

33. Tóm tắt số nhân viên

34. Các hoạt động nhân sự

35. Rủi ro và cơ hội