Mis on mõistekaart?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mis on mõistekaart? by Mind Map: Mis on mõistekaart?

1. sunnib õpilast teksti mõttega lugema

1.1. New node

1.2. New node

1.2.1. New node

1.2.1.1. New node

1.2.1.1.1. New node

2. paneb arutlema olulise ja ebaolulise üle

3. õpetab eristama mõisteid ja neid õigesti kasutama

4. õpetab mõisteid omavahel seostama

5. sunnib õpiku teksti käsitlema uuest aspektist

6. loob võimaluse seostada teksti varemõpituga

7. võimaldab mõistete visuaalset korrastamist

8. kaotab formaalse õppimise teksti läbitöötamisel