Mis on mõistekaart?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mis on mõistekaart? by Mind Map: Mis on mõistekaart?

1. õpetab eristama mõisteid ja neid õigesti kasutama

2. õpetab mõisteid omavahel seostama

3. võimaldab mõistete visuaalset korrastamist

4. kaotab formaalse õppimise teksti läbitöötamisel

5. annab tagasisidet ja õpetab õppima

6. sunnib teksti mõttega lugema

7. paneb arutlema olulise ja ebaolulise üle