Mis on mõistekaart?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mis on mõistekaart? by Mind Map: Mis on mõistekaart?

1. õpetab eristama mõisteid ja neid õigesti kasutama

2. õpetab mõisteid omavahel seostama

3. võimaldab mõistete visuaalset korrastamist

4. annab tagasisidet ja õpetab õppima

5. sunnib teksti mõttega lugema

6. kaotab formaalse õppimise teksti läbitöötamisel

7. paneb arutlema olulise ja ebaolulise üle