Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Біологія by Mind Map: Біологія

1. Анатомія

1.1. нормальна анатомія

1.2. патологічна анатомія

1.3. хірургічна анатомія

2. Цитологія

2.1. проукаріотичні клітини

2.2. еукаріотичні клітини

3. Ботаніка

3.1. анатомія рослини

3.2. морфологія рослини

3.3. систематика рослини

3.4. фізіологія рослини

4. Генетика

4.1. генетика людини

4.2. генетика рослини

4.3. генетика тварини

5. Екологія

5.1. екологічний моніторинг

5.2. екологічна токсикологія

5.3. управління екосистем

5.4. заповідна справа

6. Ембріологія

6.1. ембріони тварин

7. Мікробіологія

7.1. відкриття вірусів

7.2. вивчення обміну речовин мікроорганізмів

7.3. технічна або промислова мікробіологія

8. Морфологія

8.1. морфологія людини

8.2. морфологія земної поверхні

8.3. морфологія мінералів

9. Зоологія

9.1. вивчення тварин

10. Фізіологія

10.1. трафологія

10.2. фізіологія тварин

10.3. фізіологія рослин