Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Video by Mind Map: Video

1. video je skup multimedije koji sadržava komponente

2. Poznatiji analogni formati videozapisa su: VHS, S-VHS, Betamax, Video 2000, a digitalni su npr.: Quicktime, MPEG-2, MPEG-4.

3. videokamera,videorekorder, , itd., ali u svakodnevnom govoru često označava bilo koji videozapis ili napravu za njegovu reprodukciju

4. kojima se ostvaruje snimanje, zapis, obrada, prijenos i prikaz pokretnih slika koje se gledaju na televizijskom ili računalnom zaslonu.

5. Video (lat. "vidim") ili videotehnika zajednički je naziv za niz tehničkih postupaka

6. New Topic