CIVILITZACIONS FLUVIALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CIVILITZACIONS FLUVIALS by Mind Map: CIVILITZACIONS FLUVIALS

1. Aparició de l'escriptura

1.1. Quan?

1.1.1. L'any 3000 aC

1.2. On?

1.2.1. Mesopotàmia

1.3. Per què?

1.3.1. Per conservar dades importants com ara els impostos o els intercanvis comercials

1.3.1.1. Per què?

1.3.1.1.1. en el poblat era més fàcil de conservar dades

1.3.1.1.2. en la ciutat era més difícil de conservar dades

2. De les ciutats als imperis

2.1. Durant l'edat dels metalls van començar a aparèixer les primeres ciutats governades per reis

2.2. Unió amb altres pobles per tenir més força

2.3. Extensió de les ciutats per tenir terreny

2.4. Conquerir altres poble per tenir més terreny

2.5. Les primeres grans civilitzacions van ser a: Mesopotàmia, Egipte, Índia i Xina reben el nom de civilitzacions fluvials perquè van sorgir a la vora dels rius amb riberes fèrtils

2.6. TENIEN TRES GRANS CARACTERÍSTIQUES

2.6.1. Poder polític fort

2.6.1.1. El poder es va concentrar en un rei que dictava lleis, dirigia el exercit i solia complir funcions religioses

2.6.2. Societat molt jerarquetzada

2.6.2.1. dividida en dos grups

2.6.2.1.1. privilegiats

2.6.2.1.2. majoria sotmesa

2.6.3. Consturcció de grans obres

2.6.3.1. Reis van potenciar la construcció de canals que permitien portar aigua fina a les zones seques. Van augmentar les collites. Van edificar grans palaus, temples i tombes

3. Escrits de l'antiguitat

3.1. primer escrit que es coneix es va trobar a mesopotàmia i és anterior a l'any 3000 aC

3.1.1. Mesopotàmics

3.1.1.1. Escrivien mitjançant signes en forma de tascó: cuneïforme

3.1.2. Egipcis

3.1.2.1. altre tipus d'escriptura basada en jeroglífics

3.1.3. Xinesos

3.1.3.1. utilitzaven ideogrames

3.1.4. al voltant de 1200 aC els fenicis van crear un alfabet de 22 consonants. L'evolució d'aquest alfabet va donar lloc al que fem servir