Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RIOkid by Mind Map: RIOkid

1. Fan page

1.1. Post bài

1.1.1. Bài viết thông tin hữu ích : 1 bài / tuần : hẹn giờ

1.1.2. Ảnh bầu đẹp : 2 bài / tuần : hẹn giờ

1.2. Trả lời

1.2.1. Inbox

1.2.2. Comment

2. FB Nguyễn Linh

2.1. Post bài

2.1.1. Status thu hút tương tác : 1 lần / tuần

2.1.2. Bài copy hay : 1 lần / tuần

2.1.3. Ảnh bầu - ảnh gia đình đẹp : 3 lần / tuần

2.2. Trả lời

2.2.1. Inbox

2.2.2. Comment

2.3. Group

2.3.1. Ảnh đẹp : 2 lần / tuần : hẹn giờ

2.3.2. Bài copy hay : 1 lần / tuần : hẹn giờ

2.4. Khách hàng

2.4.1. Update thông tin link FB

2.4.2. Add FB của khách vào group

2.4.3. Tương tác : like, comment các bài viết của khách

2.4.4. Xin khách tag mình vào nếu thấy ảnh của Studio

2.4.5. Luôn gợi ý cho khách viết review cho Studio

3. Các nguồn viết bài

3.1. Các page về phương pháp dạy trẻ

3.1.1. Nuôi con không phải cuộc chiến

3.1.2. các bài của các page trường mầm non

3.1.3. Các page về Monteseri

3.1.4. Các page về Glen donal

3.1.5. Mẹ thông thái

3.1.6. Kiến thức nuôi con

3.1.7. Kinh nghiệm mẹ bầu

3.2. Các ảnh chụp của Studio

4. Khách hàng luôn vô lý, nhưng đừng quan tâm, việc của mình là giải quyết nhu cầu của họ. Hiểu được nhu cầu của họ thì họ sẽ ko vô lý với mình nữa