Bộ sản phẩm Kids

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bộ sản phẩm Kids by Mind Map: Bộ sản phẩm Kids

1. Sách

1.1. Thành phần

1.1.1. Kiến thức

1.1.1.1. Từ vựng

1.1.1.2. Cụm

1.1.1.3. Cấu trúc (optional)

1.1.2. Format

1.1.2.1. Bộ solutions

1.2. Chức năng

1.2.1. Present - Trình bày

1.2.1.1. Phương pháp

1.2.1.2. Kiến thức

1.2.2. Practice - Thông hiểu & Vận dụng thấp

1.2.3. Produce - Vận dụng cao

2. App

2.1. Thành phần

2.1.1. Video

2.1.2. Audio

2.1.3. Tính năng ôn tập

2.1.3.1. Gamification

2.1.3.1.1. Sticker cho các mốc tiến trình

2.1.3.1.2. Tích exp lên level

2.1.3.1.3. Tích xu mua đồ :)))

2.1.3.2. Game-based Learning

2.1.3.2.1. Game kiểu Voodoo xong có kiến thức TA

2.2. Chức năng

2.2.1. Review - Ôn tập

2.2.2. Report - Báo cáo tiến trình cho PH

2.2.2.1. Thống kê trực quan

2.2.2.2. Phần trăm tiến trình học

3. Parents' Guide

3.1. Thành phần

3.1.1. Giới thiệu phương pháp

3.1.2. Lộ trình học

3.1.3. Mẹo dạy con học tiếng Anh

3.2. Chức năng

3.2.1. Giúp PH hiểu & sử dụng được bộ sản phẩm

3.2.2. Giúp PH hình dung lộ trình A-Z của con

3.2.3. Giúp PH kết hợp với SU dạy con

4. Gói CSKH

4.1. Mức 1 - Gói cơ bản

4.1.1. Resources

4.1.1.1. Database về tài liệu ngoài liên quan đến bộ SP và người dùng (trẻ em)

4.1.1.1.1. Phim ảnh, truyện tranh

4.1.2. Tính năng

4.1.2.1. GIúp PH hiểu được 90% tác dụng bộ SP

4.1.2.2. Nhắc nhở PH khi con lâu không học

4.1.2.3. Giải đáp thắc mắc của PH & HS trong quá trình sử dụng SP

4.1.3. Mô hình hoạt động

4.1.3.1. B1: Gọi chào khách

4.1.3.2. B2: Giới thiệu cách sử dụng bộ SP

4.1.3.3. B3: Chăm sóc

4.1.3.3.1. Trẻ em

4.1.3.3.2. Bố mẹ

4.1.3.3.3. Lưu ý

4.2. Mức 2 - Gói cao cấp (available sau 50% sách)

4.2.1. Ôn thi giữa kì & cuối kì

4.2.1.1. Resources

4.2.1.1.1. Bộ đề thi tổng hợp từ 150 GV tiểu học giỏi toàn quốc

4.2.1.1.2. Bộ tổng hợp ngữ pháp cơ bản

4.2.1.2. Điều kiện: 1 lần giữa kì & 1 lần cuối kì

4.2.1.3. Độ dài: 1 tháng trước khi thi

4.2.1.4. Tần suất: 3 buổi/tuần

4.2.1.5. Thời lượng: 1,5h/buổi

4.2.1.6. Xếp theo lớp - tối đa 5 bạn/lớp

4.2.2. Luyện nói cơ bản dựa trên nội dung sách

4.2.2.1. Resources

4.2.2.1.1. Bộ 150 câu hỏi cơ bản trong giao tiếp (theo chủ đề & cấu trúc trong sách)

4.2.2.2. Điều kiện: sau khi học xong 25 bài

4.2.2.3. Độ dài: 2 tháng kể từ ngày đăng kí

4.2.2.4. Tần suất: 3 buổi/tuần

4.2.2.5. Thời lượng: 1h/buổi