Les civilitzacions fluvials: Mesopotàmia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les civilitzacions fluvials: Mesopotàmia by Mind Map: Les civilitzacions fluvials: Mesopotàmia

1. L'aparició de l'escriptura

1.1. L'escriptura va apareixer a mesopotàmia fa 5000 anys (3000 a. C)

1.2. Els historiadors situen el naixement de la historia a partir d'aquest esdeveniment

2. De les ciutats als imperis

2.1. Durant l'edat dels metalls van apareixer les primeres ciutats governades per un rei.

2.1.1. Van pactar la unió amb pobles veïns o amb altres ciutats per tenir més força

2.2. Un poder polític fort

2.2.1. El poder es va concertrar en un rei que dictava les lleis, dirigia l'exèrcit i solia complir funcions religioses

2.3. Una societat molt jerarquitzada

2.3.1. La població estava dividida en dos grups molt diferenciats

2.3.1.1. Minoria de privilegiats

2.3.1.2. Majoria sotmesa

2.4. La construcció de grans obres

2.4.1. Els reis van potenciar la construcció de canals, que permetien portar aigua a terres fins aleshores seques.

2.4.2. També van edificar grans

2.4.2.1. Palaus

2.4.2.2. Temples

2.4.2.3. Tombes

3. Civilitzacions

3.1. Les primeres es van desemvolupar a Mesopotàmia, Egipte, l'India i la China fa uns 5000 anys

3.2. Reben el nom de civilitzacions fluvials perquè van sorgir al voltant de grans rius amb riberes molt fèrtils

3.2.1. Mesopotàmia

3.2.1.1. Tigris

3.2.1.2. Eufrates

3.2.2. Egipte

3.2.2.1. Nil

3.2.3. India

3.2.3.1. Indus

3.2.4. China

3.2.4.1. Huang He (groc)

3.2.4.2. Iang-Tsé (blau)