RTRIT e_mācību vide

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RTRIT e_mācību vide by Mind Map: RTRIT e_mācību vide

1. Dokumenti

2. Ja administrācija un skolotāji paši neiemācīsies digitālo tehnoloģiju lietošanu ikdienas darbā- mēs to nekad nevarēsim iemācīt izglītojamiem izmanot jaunās tehnoloģijas-līdz ar to mēs izpostam viņu tālāko karjeru un apdraudam paši savējo.

3. Darbi līdz 20.04.

3.1. Skolotāju apmācības plāns

3.1.1. OneDrive

3.1.2. Tēmas

3.1.3. Kalendārs

3.2. Sadarbības vide ar nodaļu vad.

3.3. Vēstule nodaļu vadītājiem

3.3.1. Ko vajadzētu

3.3.1.1. Programatūra

3.3.1.2. Simulatori

3.3.1.3. Virtuālās realitātes rīki

3.3.1.4. Kādus digitālos resursus izmanto

3.3.1.5. Kā ar tikšnu datorklasēs

3.3.1.6. Ko gribētu apgūt?

3.3.1.6.1. Nod.evides att.vīzija

3.3.1.7. Informātikai mat.

3.4. Sagatavot paraugdemonstrējumus

3.5. Par skolotāju_ amata aprakstiem

3.6. Sadarbības vides nodaļām

4. Nepieciešamie resursi

4.1. Internets sk.

4.2. Internets_ped

4.3. Labi datori skolotājiem

4.4. Projektori

4.5. Programatūra

4.6. Kvalificēti skolotāji

5. Lielākās problēmas

5.1. Nav uzņēmuma stratēģijas

5.2. Nav kalendārā plāna

5.3. Nav budžeta

5.4. Vadības digitālā kvalifikācija

5.5. Skolotāju_ digitālā kvalifikācija

5.6. Visu atsvešinātība no pasaules pieredzes

6. Tehnoloģiskās problēmas

6.1. Bezvadu internets

6.2. Datorklašu pieejamība

6.3. Datori, planšetes stundā

7. Lielie jautājumi

7.1. RTRIT-Darba devēji?

7.2. Skolas att. plāni?

7.3. Jaunu pedagogu piesaiste ?

8. Skolotāju apmācība

8.1. Tīmekļu resursu izmantošna

8.2. Pr.rīki

8.3. El.tabulas

8.3.1. Datu atlase

8.3.2. Datu šķirošana

8.4. Loom

8.5. Teksta redaktors

8.6. Skaņas redaktors

8.7. PDF redaktori

8.8. Moodle

8.8.1. Tiešsaistes testi

8.8.2. Dalībnieku organizācīja

8.8.3. Vērtējumu grāmata

8.9. MS 365

8.9.1. Outlook

8.9.2. OneNote

8.9.3. MS Team

8.9.4. MS 365 grupa

8.9.5. MS 365 site

9. Nodaļas

9.1. Viesmīlība

9.2. Komercdarbība

9.2.1. Tūrisms

9.2.2. Reklāma

9.3. Skaistums

9.3.1. Stils_mode_vis.tēls

9.3.2. Interjers_dizains

9.3.2.1. Vai ir Corels

9.4. Pārtika

9.5. Ēdināšana

9.6. Būvdarbi

9.7. VIP

10. Kamdēļ to vispār vajag

10.1. Darba laika ekonomija- lieli netērēt laiku

10.2. Darbību koordinācija-administrācija, nodaļa, struktūrvienības

10.3. Procesu administrēšanā

10.4. Pieejamās informācijas integrēšana mācību procesā

10.5. Kompetenču līmeņu fiksācija un kontrole