Tăng performance Pub VN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tăng performance Pub VN by Mind Map: Tăng performance Pub VN

1. Gain pub mới. Tổng budget xxM

1.1. Chạy Ads FB

1.1.1. Tổng Budget: xxM. Chi phí 1 Pub=xxVND

1.1.2. Target: xx new active pub

1.1.3. Thời gian: từ xx đến xx

1.2. Chạy Ads GG

1.3. Cho pub chạy theo NRU

2. Maintain cộng đồng. Tổng budget: xxM

2.1. Event định kỳ

2.1.1. Sinh nhật

2.1.1.1. Vòng quay may mắn

2.1.1.2. Tặng thưởng pub VIP (yêu cầu từ hạng xx trở lên)

2.1.2. 30/4

2.2. Workshop mỗi quý

2.2.1. Quý 1: KOLs cần biết gì để kiếm ra 10M/tháng?

2.2.2. Quý 2:

2.3. Update Blog

2.3.1. Xuyên suốt: Mỗi tuần 1 tips hay

2.3.2. Tuần 1+2: Hướng dẫn kiếm tiền với GG

3. Tăng doanh thu pub cũ

3.1. Xây dựng loyalty Campaign

3.2. Hoạt động khác