Мартин Боруля

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Мартин Боруля by Mind Map: Мартин Боруля

1. Композиція «Мартин Боруля»: Експозиція — знайомство з родиною Мартина Борулі. Зав’язка — домовленість Борулі із повіреним Трандалєвим про апеляцію щодо визнання Мартина дворянином. Розвиток дії – батькова наука синові, дочці Марисі. Зустрічі Марисі з нареченим Миколою. Відмова Борулі сватам від Миколи. Зневажливе ставлення економа поміщика Красовського. Повернення з міста Омелька, крадіжка коней і майна. Приїзд жениха Націєвського, його втеча із заручин, помста Борулі. Поміщик Красовський виганяє родину Мартина із села. Кульмінація – відмова у дворянстві. Розв’язка – Мартин Боруля спалює бумаги про дворянство.

2. Автор: І.Карпенко-Карий

3. Рік написання: 1886 Видання: 1891 р. у журналі «Зоря»

4. Літературний рід: драма

5. Тема:зображення нестримного потягу багатих селян дорівнятися у своєму статусі до дворянства

6. Ідея:висміювання намагань простої людини вибитися у дворяни, хибно думаючи, що цим можна винищитися над іншими

7. Персонажі:»: заможний селянин Мартин Боруля, його дружина Палажка, їх діти Марися і Степан, друг родини Гервасій Гуляницький, його син Микола, наречений Марисі Націєвський, Красовський (пан, з яким судиться Мартин Боруля), повірений Трандалєв

8. Проблеми:Проблема людської гідності Проблема усвідомлення щастя Проблема праці Проблема батьків і дітей Проблема кохання і сімейного щастя У пєсі “Мартин Боруля” наголошує, що гідність людини визначається не її привілейованим станом, а способом життя – чесною трудовою діяльністю, щирістю і добротою у взаєминах з людьми

9. Композиція: