Operating System - Support Skills

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Operating System - Support Skills by Mind Map: Operating System - Support Skills

1. RESTORE : Là quá trình khôi phục lại dữ liệu đã sao lưu trước đó.

2. INSTALL : Là quá trình cài đặt , sao chép trương trình từ Source ( Nguồn ) sang đĩa cứng ( vị trí cần lưu trữ).

3. SETUP : Là quá trình chuẩn bị nhưng thứ cần thiết cho quá trình cài đặt 1 phần mềm nào đó

4. DOWNGRADE : Là quá trình hạ cấp hệ điều hành từ phiển bản này về lại 1 phiên bản cũ hơn của hệ điều hành đó . Qúa trình này có nhiều dạng như : Downgrade thông qua file backup của windows sau khi nâng cấp , Downgrade thông qua file backup hệ điều hành từ phần mềm bên thứ 3 , Downgrade theo hướng cài lại hệ điều hành phiên bản thấp hơn. trong qua

4.1. 1

5. Multi OS là việc chạy nhiều hệ điều hành trên cùng 1 máy tính và việc vận hành được phụ thuộc vào bootloader của máy tính cho phép hỗ trợ.

6. BACKUP : Là quá trình sao lưu dữ liệu cần thiết , hoặc sao lưu hệ điều hành nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu cần thiết hoặc để tạo 1 bản sao của hệ điều hành khi đang ở trạng thái tốt nhất .

7. Là việc điểu khiển một thiết bị này bằng 1 thiết bị khác từ 1 địa điểm khác bằng cách dùng mạng nội bộ (LAN) , hoặc phần mềm bên thứ 3 ( Teamviewer , LoginMe)

8. VIRUS

8.1. Virus là 1 chương trình máy tính độc hại với chức năng cơ bản là tự nhân bản bằng cách ghi đè nó lên những chương trình khác hoặc thay đổi cấu trúc chương trình khác bằng mã lệnh của chính nó. Chức năng của virus hiện nay chủ yếu dùng để đánh cắp thông tin , phá hoại máy tính , đóng băng dữ liệu quan trọng.

9. MULTI OS

10. SETUP INSTALL

11. BACKUP/RESTORE

11.1. MIGRATION ( - DI Cư ) : Lấy ổ cứng chứa hệ điều hành hoặc phân vùng hệ điều hành đem sang 1 máy khác để sử dụng trên nó . Quá trình này yêu cầu KTV phải cài lại Driver mới cho các thiết bị phần cứng của máy mới cho hệ điều hành được chứa trong ổ cứng đó.

12. MIGRATION/UPGRADE/DOWNGRADE

12.1. UPGRADE : Là quá trình nâng cấp từ 1 hê điều hành cũ sang 1 phiển bản mới hơn của hệ điều hành đó ( VD : từ Windows 7 --> Windows 10 , hoặc từ IOS 9.0 --> IOS 10 )

13. NTFS/EXT4

13.1. Cả hai bản chất là 1 hệ thống quản lý tập tin trên ổ đĩa cứng. NTFS dùng trong Windows trong khi EXT4 được dùng trong hệ điều hành Linux

14. REMOTE CONTROL

15. NGUYỄN THANH TUẤN ANH