Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ČÍSLOVKY by Mind Map: ČÍSLOVKY

1. Neurčité

1.1. Základní

1.1.1. - vyjadřují počet - odpovídají na otázku: KOLIK?

1.1.2. Příklady: NĚKOLIK, MNOHO, MÁLO

1.2. Řadové

1.2.1. - označují míst v číselné řadě nebo pořadí - odpovídají na otázku: KOLIKÁTÝ?

1.2.2. Příklady: NĚKOLIKÁTÝ, KOLIKÁTÝ

1.3. Druhové

1.3.1. - označují množství druhů - odpovídají na otázku: KOLIKERÝ?

1.3.2. Příklady: NĚKOLIKERY, NĚKOLIKARÝ

1.4. Násobné

1.4.1. - vyjadřují, kolikrát se nějaká věc vyskytuje, nebo kolikrát se něco znásobilo - odpovídají na otázku: KOLIKRÁT? KOLIKNÁSOBNÝ?

1.4.2. Příklady: NĚKOLIKRÁT, NĚKOLIKANÁSOBNÝ, MNOHONÁSOBNÉ

2. Určité

2.1. Základní

2.1.1. - vyjadřují počet - odpovídají na otázku: KOLIK?

2.1.2. Příklady: JEDNA, DVĚ, STO

2.2. Řadové

2.2.1. - označují míst v číselné řadě nebo pořadí - odpovídají na otázku: KOLIKÁTÝ?

2.2.2. Příklady: PRVNÍ, DRUHÝ, STÝ

2.3. Druhové

2.3.1. - označují množství druhů - odpovídají na otázku: KOLIKERÝ?

2.3.2. Příklady: DVOJÍ, TROJÍ, PATERY

2.4. Násobné

2.4.1. - vyjadřují, kolikrát se nějaká věc vyskytuje, nebo kolikrát se něco znásobilo - odpovídají na otázku: KOLIKRÁT? KOLIKNÁSOBNÝ?

2.4.2. Příklady: DVAKRÁT, STOKRÁT, DVOJNÁSOBNÝ, ČTVERMO