Іменник (морфологічна роль)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Іменник (морфологічна роль) by Mind Map: Іменник   (морфологічна роль)

1. Іменники середнього роду До іменників середнього роду належать іменники, які в називному відмінку однини мають закінчення -о, -е, -а. З іменниками середнього роду співввідносяться займенники воно. Окрім того, що значення середнього роду набувають назви малих щодо віку істот різної статі, а також назви конкретних предметів, явищ, понять, значення середнього роду набувають слова, що переходять в іменники з різних частин мови, але не мають родових ознак.

2. РІД

2.1. Іменники жіночого роду До іменників жіночого роду належать ті іменники, які здебільшого мають в називному відмінку однини закінчення - а, рідше - нульове закінчення. Іменниками жіночого роду співвідносяться займенники вона, ця.

2.2. Іменники чоловічого роду До іменників чоловічого роду належать ті іменики, які здебільшого мають в називному відмінку однини нульове закінчення, рідше - - о, - а. Також рід іменника ми можемо визначити, співвідносячи його із займенникам. З іменниками чоловічого роду, звісно, співвідносяться займенники він, цей.

3. ЧИСЛО

3.1. Іменники в однині можна співвіднести із займенниками він, вона, воно або поєднати із цей, ця, це

3.1.1. НАЗВИ РЕЧОВИН: залізо, віск

3.1.2. ЗБІРНІ НАЗВИ: студентство, молодь

3.1.3. НАЗВИ ДІЙ, ЯКОСТЕЙ, ПОЧУТТІВ: молотьба, хода

3.1.4. ВЛАСНІ НАЗВИ: Ольга, Степан

3.2. Іменники в множині можна співвіднести із займенником вони або поєднати із ці

3.2.1. НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ, ПАРНИХ ЗА СВОЄЮ БУДОВОЮ: ножиці, сани

3.2.2. ДЕЯКІ ЗБІРНІ НАЗВИ: люди, діти

3.2.3. НАЗВИ ДІЙ, СТАНІВ, ПОЧУТТІВ: лінощі, веселощі

3.2.4. НАЗВИ РОДИН РОСЛИН І ТВАРИН: злакові, зонтичні

3.2.5. ДЕЯКІ ВЛАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ: Черкаси, Суми

4. ВІДМІНКИ

4.1. НАЗИВНИЙ: хто? що?

4.2. РОДОВИЙ: кого? чого?

4.3. ДАВАЛЬНИЙ: кому? чому?

4.4. ОРУДНИЙ: ким? чим?

4.5. МІСЦЕВИЙ: на кому? на чому?

4.6. КЛИЧНИЙ: хто? що?

5. ВІДМІНИ

5.1. До І відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного роду із закінченнями в називному відмінку -а, -я (країна, Микола, суддя).

5.2. До II відміни належать іменники чоловічого роду з ну­льовим закінченням та -о (рік, гай, батько) і середнього на -о, -є, -я (добро, поле, явище, знання).

5.3. III відміна включає іменники жіночого роду з основою на приголосний (вість, подорож) та іменник мати.

5.4. До IV відміни входять іменники середнього роду на -а, -я, що при відмінюванні набувають суфіксів -ат-, -ят-, -єн- (лоша — лошати, теля — теляти, тім'я — тімені).