OpenWay Way4 Giải pháp công nghệ số

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OpenWay Way4 Giải pháp công nghệ số by Mind Map: OpenWay Way4 Giải pháp công nghệ số

1. Ngân hàng số

2. Phát hành Thẻ đa kênh

2.1. Thẻ từ

2.2. Thẻ chíp

2.3. Quản lý hàng triệu thẻ trên 1 nền tảng Way4 thống nhất

2.4. Quản lý đa kênh: messenger, điện thoại, Website, POS và ATM

3. Thu nhận đa kênh

3.1. Thu nhận trực tiếp

3.2. Thương mại điện tử

3.3. Các kênh tự phục vụ: Ví điện tử, ATM, Ki ốt, Ngân hàng điện tử

4. Cổng Thương mại điện tử

5. Chuyển mạch đa kênh

5.1. ATM/POS

5.2. Liên ngân hàng

5.3. Hệ thống trong nước & quốc tế

5.4. Thẻ nạp năng lượng (Fuel Card)

5.5. Chuyển mạch đa kênh, cho các thanh toán online và qua điện thoại

6. Ví điện tử

7. Số hóa thẻ (Tokenization)

8. Thẻ Fleet (Fleet Cards)