LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH by Mind Map: LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH

1. ĐỘNG LỰC

1.1. NIỀM TIN

1.2. HÀNH ĐỘNG

1.3. THÓI QUEN

1.4. KẾT QUẢ

2. TỒN TẠI (CẦN KHẮC PHỤC)

2.1. LƯỜI, CHƯA CÓ KỶ LUẬT, KIÊN NHẪN

2.1.1. KỶ LUẬT, KIÊN NHẪN quyết định thành công của bạn

2.2. CHƯA CÓ MÔI TRƯỜNG

2.3. CHƯA THẤY TIẾNG ANH ĐỦ QUAN TRỌNG

3. CÁC GIAI ĐOẠN TÂM LÝ HỌC TIẾNG ANH

3.1. SỢ TIẾNG ANH, MÔNG LUNG

3.2. THÍCH TIẾNG ANH

3.3. TIN RẰNG THỰC SỰ CÓ THỂ GIỎI TIẾNG ANH

3.4. NGẬP TRÀNG KHÍ THẾ, TÍCH HỢP HỌC TIẾNG ANH Ở KHẮP NƠI

3.4.1. CHẠY SỚM NHẤT ĐẾN TRẠNG THÁI NÀY

3.4.2. NGHIÊM TÚC VỚI TIẾNG ANH, ƯU TIÊN TRÊN TẤT CẢ NHỮNG VIỆC MÌNH LÀM

3.4.3. ƯU TIÊN TRÊN TẤT CẢ NHỮNG VIỆC MÌNH LÀM

3.4.4. CHĂM CHÚT CHO TẤT CẢ MỌI THỨ XUNG QUANH BẰNG TIỀNG ANH

3.4.5. ĐẨY MÌNH VÀO TRẠNG THÁI CẦN TIẾNG ANH

3.4.5.1. THẤY GHEN TỴ BẠN BÈ

3.4.5.2. THẤY XẤU HỔ

3.4.5.3. CÔNG VIỆC CẦN CÓ TIẾNG ANH

3.4.5.4. ĐỘNG LỰC CẦN DUY TRÌ HÀNG TUẦN