KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI by Mind Map: KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI

1. TUỔI 30

1.1. CÓ TY RIÊNG

1.2. CÓ NHÀ, CÓ XE

1.3. ĐƯA BA MẸ VỀ SỐNG CHUNG

2. TUỔI 25

2.1. CÓ VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH

2.2. LƯƠNG: 40 TRIỆU/THÁNG

3. TUỔI 22

3.1. RA TRƯỜNG

4. TUỔI 35

4.1. ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

5. TUỔI 40

5.1. MỞ CAFE SÁCH

5.2. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

6. TUỔI 50

6.1. VỀ HƯU