План роботи засідань ШМО вчителів гуманітарного циклу на 2018/2019 н.р. Проблема, над якою пр...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
План роботи засідань ШМО вчителів гуманітарного циклу на 2018/2019 н.р. Проблема, над якою працює методоб’єднання: "Розвиток креативності учнів за допомогою інтерактивних форм роботи під час проведення уроків та позакласних заходів" by Mind Map: План роботи  засідань ШМО вчителів гуманітарного циклу  на 2018/2019 н.р.  Проблема,  над якою працює  методоб’єднання:  "Розвиток креативності учнів за допомогою інтерактивних форм роботи під час проведення уроків та позакласних заходів"

1. І засідання (03.09.)

1.1. 1. Аналіз методичної роботи ШМО за минулий 2017/2018 н.р.

1.2. 2. Затвердження плану ШМО на 2018/2019 н.р.

1.3. 3. Огляд діючих програм, методичних рекомендацій, підручників

1.4. 4. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо оформлення та ведення класних журналів

1.5. 5. Ознайомлення з «Вимогами до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української мови, літератури, англійської мови, зарубіжної літератури».

1.6. Робота між засіданнями: 1. Підготовка до шкільних олімпіад з предметів гуманітарного циклу 2. Підбір завдань, підготовка до І туру олімпіад гуманітарного циклу 3. Мовний практикум «Як ми говоримо»

2. ІІ засідання (05.11)

2.1. 1. Інноваційна діяльність вчителя під час планування структури сучасного уроку (робота в групах). Поєднання різноманітних форм організації роботи (колективної, в парах, індивідуальної, групової) у процесі уроку. Обмін досвідом.

2.2. 2. Урок у системі особистісно-орієнтованого навчання.

2.3. 3. Аналіз проведення шкільних олімпіад.

2.4. 4. Аналіз результатів контрольних робіт з української мови у 5 класі

2.5. 5. Підготовка до проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. Петра Яцика.

2.6. Робота між засіданнями: 1. Відвідування уроків. 2. Подорож сторінками фахових газет і журналів. 3. Використання Інтернет-ресурсів під час проведення уроку.

3. ІІІ засідання (10.01)

3.1. 1. Про результати підсумкових контрольних робіт з української мови за І семестр навчального року. Рекомендації вчителям щодо вдосконалення рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів

3.2. 2. Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів

3.3. 3. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках гуманітарного циклу

3.4. Робота між засіданнями 1. Відвідування уроків 2. Моделювання уроків та фрагментів у формі ділової гри

4. ІV засідання (27.03)

4.1. 1. Диференційоване навчання на уроках гуманітарного циклу

4.2. 2. Самоаналіз та аналіз відвіданих уроків .

4.3. 3. Повідомлення з використанням гри «Особливості інтерактивних форм роботи»

4.4. 4. Система роботи вчителя з обдарованою дитиною на уроках української мови та літератури.

4.5. Робота між засіданнями 1. Підготовка до ДПА 2. Робота консультаційних пунктів, індивідуальні заняття з питань підготовки до ДПА

5. V засідання (22.05)

5.1. 1.Засідання круглого столу.

5.2. 3. Звіти вчителів про роботу над науково-методичною проблемою, над якою працює учитель-член МО

5.3. 2. Ознайомлення з наказом МОН України про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА.

5.4. 4. Звіт голови МО про роботу протягом навчального року, визначення шляхів вдосконалення роботи МО на наступний рік.

5.5. Робота між засіданнями 1.Складання плану роботи МО вчителів гуманітарного циклу на 2019-2020 н.р.