TANGGUNGJAWAB PRINSINPAL TERHADAP EJEN

TANGGUNGJAWAB PRINSIPA TERHADAP EJEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TANGGUNGJAWAB PRINSINPAL TERHADAP EJEN by Mind Map: TANGGUNGJAWAB PRINSINPAL TERHADAP EJEN

1. Tidak akan menyekat atau menghalang ejen dengan sengaja daripada membuat komisen.

1.1. Apabila prinsipal melantik ejen untuk melaksanakan tugas bagi pihaknya, maka prinsipal tidak boleh lagi mendapatkan khidmat orang lain di tengah-tengah perundingan itu semata-mata untuk menafikan hak ejen terhadap komisen.

2. Membayar komisen atau ganjaran-ganjaran lain yang telah dipersetujui, melainkan jika hubungan aensi itu adalah secara percuma.

2.1. - Seksyen 172, Akta Kontrak 1950.

2.2. - Komisyen hanya dibayar selepas ejen selesai melaksanakan segala kerja yang dipersetujui

2.3. - Jika kontrak ejensi gagal dilaksanakan disebabkan oleh prinsipal atau pihak ketiga, bayaran tersebut mesti juga dijelaskan kepada ejen.

2.4. - Jika jumlah komisyen yang perlu dibayar oleh prinsipal kepada ejen tidak dinyatakan, ejen berhak mendapatkan ganjaran berdasarkan quantum merit ( jumlah yang berpatutan dengan kerja).

2.5. - Komisyen dikecualikan sekiranya berlaku salah laku dalam kontrak ejensi.

3. Melepaskan tanggungan ejen bagi tindakan-tindakan yang dilakukan semasa menjalankan tugasnya.

3.1. - Seksyen 175, Akta Kontrak 1950

3.2. - Prinsipal adalah terikat untuk menanggung rugi akibat semua tindakan menurut undang2 yang dilakukan oleh ejen dalam menjalankan tugasnya.

3.3. - Contoh kes : Hichens, Harrison, Woolston & Co. lwn Jackson and Sons.

3.4. SITUASI UNTUK DILEPASKAN TANGGUNGAN

3.4.1. 1.Apabila ejen menanggung perbelanjaan dan mengalami kerugian dalam laksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya secara kuasa nyata atau tersirat.. 2.Ejen telah menyebabkan pihak ketiga mengalami bencana 3.Ejen berhak mendapat bayaran gantirugi atas kecuaian atau kurang kemahiran prinsipal