Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань. by Mind Map: Системи тестування, використання тестів для різних видів контролю, проектування тестових завдань.

1. Основні терміни

1.1. Сист́емне тестув́ання є одним з рівнів тестування програмного забезпечення. Системне тестування тестує інтегровану систему для перевірки відповідності всім вимогам. Перевірка повноти та правильності документації користувача є важливою частиною системного тестування. Всі тестові комбінації повинні розроблятися тільки з використанням документації користувача.

1.2. Тестування підлягає визначенню відповідності предметів випробування заданим специфікаціям. До завершення тестування не було визначено причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.

1.3. Діагнозстика (з діагностики діаметру + гнозис = «роз + пізнання») (англ. Diagnostics; нім. Діагностика; діагностика) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації постановки діагнозу, а також принципу побудови засобів діагностування.

1.4. Контроль (фр. Contrôle, від фр. Contrerôle - список, що ведеться в двох примiнниках, від лат. Contra - проти і лат. стан об'єкта із станом, який слід слідкувати.

2. Статті та корисні посилання

2.1. І. Є. Булах, М. Р. Мруга Створювати якісний тест https://www.testcentr.org.ua/books/stvoryuyemo-yakisnyy-test.pdf

2.2. Тестування як ефективний метод перевірки професійної компетентності студентів Тестування як ефективний метод перевірки професійної компетентності студентів

2.3. І. АДАМОВА, К. БАГРІЙ Чернівецький торгово-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Тестування як форма контролю та діагностика знань студентів file:///C:/Users/%D0%AE%D0%BB%D1%8F/Desktop/123/vpm_2012_9_3.pdf

2.4. Г.А. Бущак Національний університет “Львівська політехніка” Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10756/2/11.pdf

2.5. Створення тестів за допомогою Google Forms Створення тестів за допомогою Google Forms | Сайт для вчителів фізики

3. Онлайн ресурси для тестування

3.1. Тесториум - Тестирование учебных знаний

3.2. Создание тестов. Программа для тестирования

3.3. Online Test Pad - Онлайн тесты, опросы, кроссворды. Онлайн конструктор тестов, опросов, кроссвордов. Виджеты для вашего сайта.

3.4. Mikcike Україна

3.5. Kahoot! | Learning Games | Make Learning Awesome!

3.6. Google Forms - create and analyze surveys, for free.

3.7. EasyTestMaker

3.8. Бесплатное создание тестов и проведение онлайн тестирования - Мастер-Тест

4. Корисні відеоматеріали

4.1. Онлайн-сервіси для створення тестів

4.2. Тестування за допомогою Форм Google

4.3. Тести у системі Moodle

4.4. Сreating educational tests in Testorium.net