Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку by Mind Map: Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

1. Змістовий модуль 4

1.1. Організація фізичного виховання та оздоровлення в умовах ЗДО

1.1.1. Теоретичний матеріал

1.1.1.1. Лекція 10. Руховий режим у дошкільному навчальному закладі. Інноваційні технології у системі фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку

1.1.1.2. Лекція 11. Планування та облік роботи з фізичного виховання в ЗДО

1.1.1.3. Лекція 12. Лікарсько-педагогічний контроль за фізичним вихованням та оздоровленням дітей в ЗДО

1.1.2. Семінарські заняття

1.1.2.1. Планування та облік роботи з фізичного виховання

1.1.2.2. Лікарсько-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей дошкільного віку

2. Змістовий модуль 1

2.1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку

2.1.1. Теоретичний матеріал

2.1.1.1. Лекція 1. Предмет теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку.

2.1.1.2. Лекція 2. Завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку

2.1.1.3. Лекція 3. Закономірності формування рухових навичок у дітей дошкільного віку. Дидактичні основи навчання дітей дошкільного віку фізичних вправ.

3. Змістовий модуль 2

3.1. Особливості методики використання засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку

3.1.1. Теоретичний матеріал

3.1.1.1. Лекція 4. Методика навчання дітей вправ на шикування і перешикування, загальнорозвивальних вправ, основних рухів.

3.1.1.2. Лекція 5. Рухливі ігри у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

3.1.2. Семінарські заняття

3.1.2.1. Зміст і методика навчання дітей різних вікових груп вправ на шикування і перешикування, загальнорозвивальних вправ, основних рухів.

3.1.2.2. Методика проведення рухливих ігор для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

4. Змістовий модуль 3

4.1. Основні форми роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку

4.1.1. Теоретичний матеріал

4.1.1.1. Лекція 6. Фізкультурно-оздоровчі заходи в розпорядку життєдіяльності дітей в умовах ЗДО

4.1.1.2. Лекція 7. Заняття з фізичної культури – основна форма роботи з фізичного виховання в умовах ЗДО

4.1.1.3. Лекція 8. Забезпечення рухової активності дітей дошкільного віку у повсякденній життєдіяльності в умовах ЗДО

4.1.1.4. Лекція 9. Фізичне виховання дітей раннього віку

4.1.2. Семінарські заняття

4.1.2.1. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів

4.1.2.2. Методика проведення занять з фізичної культури для дітей молодшого і старшого дошкільного віку

4.1.2.3. Активізація рухового режиму в повсякденній життєдіяльності

5. Самостійні роботи

6. Вид контролю: екзамен