Afkolonisering i Congo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Afkolonisering i Congo by Mind Map: Afkolonisering i Congo

1. FN giv aktivt imod kolonialisme

2. Landets borgere kæmpede om uafhængighed

3. Moderlandscentrede årsagsforklaringer

3.1. Kolonierne blev en økonomiske byrde

3.2. Tidligere imperialistiske værdier som kultur, kolonialisme, kommercielle interesser var ved at falme pga fx demokrati stod på dagsordenen

3.3. Kolonierne gav ikke længere internationale fordele/ magt

3.4. Moralske motiver for kolonialisme var under pres pga tanker om demokrati og frihed

3.4.1. Inspireret af USA's uafhængighedserklæring + den amerikanske borgerrettighedsbevægelse

4. Nationalistiske og anti-kolonialistiske årsagsforklaringer

4.1. Pres fra de lokale om sælvstændighed

4.2. Utilfreds befolkning

4.2.1. Mau-Mau-oprøret (i Kenya) gjorde folk opmærksom på kolonistyrets undertrykkelse af afrikanerne

4.2.2. MNC (Mouvement National Congolais) / Lumumba - oplyste om lidelserne, racehadet, tvangsarbejdet og manglen på medmenneskelighed

4.2.2.1. Ønsket om personlig magt/ indfri personlige ambitioner - få del i magten

5. Internationale årsagsforklaringer

5.1. Begge supermagter var erklæret antikoloniaister

5.2. Tidsånden var præget af idéer om selvstændighed

5.2.1. 2. verdenskrig (individets rettigheder + demokrati)

5.2.2. 1. verdenskrig (selvbestemmelse)

6. Lumumbas blev præsident

6.1. forfejlet forsøg på mønsterafkolonisering

7. Mental påvirkning

7.1. Uddannelse forklarede at hvide ikke var overmennesker

8. FN og den kolde krig (nye stormagter)