APRENENTATGE MOTOR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APRENENTATGE MOTOR by Mind Map: APRENENTATGE MOTOR

1. FASES D'ADQUISIÓ D'SCHNABEL

1.1. FASE COGNITIVA O INICIAL

1.1.1. Del primer contacte de l’individu amb l’habilitat motriu fins que es capaç d’executar-la de manera correcte

1.1.2. CARACTERÍSTIQUES: L’alumne ha de fer-se una idea mental del moviment La informació ha de ser clara i precisa Els primers intents d’execució seran discontinus Observarem rigidesa muscular en l’execució Observarem falta d’amplitud i velocitat Es treballa en condicions estables per donar seguretat al nen i mecanitzar moviments.

1.2. FASE ASSOCIATIVA

1.2.1. Comença al final de la primera fase, on era un execució mes o menys global del moviment en situacions estables, fins l’execució correcte sense errors.

1.2.2. CARACTERÍSTIQUES: Disminueix la tensió muscular en excés. Augmenta la continuïtat i fluïdesa Hi ha una gran precisió i constància Objectiu: automatitzar moviments que permet un control motor mes alt

1.3. FASE AUTÒNOMA

1.3.1. Comença al final de la segona amb l’execució fina del moviment i sense errors però en contextos estables fins que es capaç d’executar l’habilitat en situacions noves, difícils i variades.

1.3.2. CARACTERÍSTIQUES: Execucions precises Presencia d’automatismes Gran capacitat d’anticipació, com actuar en tot moment Objectiu: aquesta fase no acaba mai, pròpia d’individus molt habilidosos

2. Són aquelles conductes que un individu incorpora com a resultat de l’entrenament i l’experiència. És personal i individual, a mes no acaba mai perquè sempre es pot millorar.

3. PRINCIPIS DE L'AM

3.1. Principi d'exercici

3.1.1. Moltes repeticions garanteixen l'AM

3.2. Principi de retenció

3.2.1. Es retén a base de repetir molt

3.3. Principi de transferència

3.3.1. Influència d'una activitat a una altra

4. TIPUS D'AM

4.1. Imitació / Observació

4.1.1. Còpia i reproducció

4.2. Transmissió d'informació verbal

4.2.1. Instruccions i pautes

4.3. Exploració i descobriment

4.3.1. A través dels estímuls del context

5. HABILITATS MOTRIUS

5.1. HM TANCADES

5.1.1. Entorn estable, conegut i previsible

5.2. HM OBERTES

5.2.1. Entorn inestable, desconegut i difícil de preveure

5.3. HM BÀSIQUES

5.3.1. Salts, desplaçaments, llançaments, etc.

5.4. HM ESPECÍFIQUES

5.4.1. Accions pròpies de les tècniques del món de l'espai

6. DESTRESSES MOTRIUS

6.1. Activitat on es manipula un objecte

7. TASQUES MOTRIUS

7.1. Conjunt d'ordres donades a l'alumne

8. MODELS TEÒRICS

8.1. Es basa en una simulació creada artificialment que utilitza situacions el mes semblants possibles a la realitat, amb la finalitat d’entendre fenòmens desconeguts.

8.2. La teoria del processament de la informació de Martenuik

8.2.1. Es basa en el procès de la informació

8.2.2. MECANISMES

8.2.2.1. PERCEPCIÓ: Es el 1r que es posa en funcionament i la seva finalitat es captar la informació necessària de l’entorn (ens situa).

8.2.2.2. DECISIONAL: Permet prendre decisions segons la informació captada i permet elaborar una resposta motriu.

8.2.2.3. EXECUTOR: Té la funció d’elaborar la resposta motriu, en funció dels altres 2 mecanismes.

8.3. La teoria de l’esquema motor d’Schmith

8.3.1. Guarden la informació per ESQUEMES MOTORS

8.3.1.1. Esquemes motors

8.3.1.2. Programes motors

8.3.1.3. Patrons