Get Started. It's Free
or sign up with your email address
nPG by Mind Map: nPG

1. Automatyka

1.1. Zastąpienie logiki AVS przez PLC

1.2. Kodowanie chwytaków

1.3. Komunikacja między robotami przez PLC

1.4. Panel HMI z obsługą błędów

1.5. Wyspy wago z robota do PLC

2. Galanteria

2.1. Mechanika

2.1.1. Zapewnić osiowość wymiennika

2.1.2. Zapewnić pozycjonowanie galanterii na chwytakach

2.1.3. Montaż kamery cognex bezpośrednio na robocie

2.1.4. Poprawić pozycjonowanie galanterii na tackach

2.2. Robotyka

2.2.1. Zmiana układu kinematycznego - multimove 2 roboty + obrotnik

2.2.2. Napisanie programu od nowa

2.2.3. Program sterowany z PLC

2.2.3.1. Oczekiwanie na rozmiar

2.2.3.2. Oczekiwanie an sygnał startu

2.2.3.3. Spawanie

2.2.3.3.1. poszukiwanie orientacji wymiennika - szukanie otworu

2.2.3.3.2. OPCJONALNIE - kalibracja osi wymiennika (4 pkt pomiaru)

2.2.3.3.3. precyzyjne namierzanie kamerą na każdym otworze

2.2.3.3.4. Trajektoria spawania zależna od pozycji elementu dzięki multimove

2.2.3.4. informacja o zakończeniu z wynikiem (OK, NOK)

3. Duży robot

3.1. Mechanika

3.1.1. Weryfikacja ilości komór i płaszczy na wejściu (tylko dwa komplety)

3.1.2. Rezygnacja z paletkowego transportera wyjściowego (celem wykorzystania w innym miejscu)

3.1.3. Rozważenie bufora przed szpilkowaniem - tak aby galanteria była zawsze pełna

3.2. Robotyka

3.2.1. Zaprogramowanie robota do współpracy z PLC (prawdopodobnie od nowa)

4. Solniczka

4.1. Robotyka

4.1.1. Zaprogramowanie robota do współpracy z PLC (prawdopodobnie od nowa)

4.1.2. Zmiana kamery do namierzania spoiny na Cognex

4.2. Mechanika

4.2.1. Weryfikacja korkowania celem usunięcia drugiej kamery

4.2.2. Przeanalizowanie sensu i możliwością obracania pakietu przy spawaniu płaszcza

5. Wymiary

5.1. oś wymiennika (płaszcza)

5.2. oś płaszczyzny wywijki

5.3. oś króćca przy wywijce