Thủ Khoa Chuyên Anh Lương Văn Tụy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thủ Khoa Chuyên Anh Lương Văn Tụy by Mind Map: Thủ Khoa Chuyên Anh Lương Văn Tụy

1. Văn: 9 điểm

1.1. Đọc dàn ý chi tiết

1.2. Cày cuốn ôn Văn 10

1.3. Viết các đề

1.4. Học dàn ý Đại cương

2. Toán: 9 điểm

2.1. Cày cuốn ôn Toán 10

2.2. Cày đề cô Thu, cô Xuyến

3. Tổng hợp: 9,75 - 10 điểm

3.1. Học Lý, Hóa, Sinh, Công Dân, Sử Địa

3.1.1. Hóa Lý Sinh: lý thuyết , làm nhiều bài tập sgk, sbt, đề mạng

3.2. Cày Ôn 10

4. Chuyên Anh: 9 - 9,5 điểm

4.1. Làm đề

4.2. Cày cuốn đề thi

4.3. Cày cuốn chuyên

4.4. Nói

4.5. Cày công phá tiếng anh

4.6. Nghe