Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VŠE by Mind Map: VŠE

1. Fakulta informatiky a statistiky

2. Fakulta mezinárodních vztahů

3. Národohospodářská fakulta

4. Fakulta financí a účetnictví

4.1. Katedra veřejných financí

4.2. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

4.3. Katedra financí a oceňování podniku

4.4. Katedra finančního účetnictví a auditingu

4.5. Katedra měnové teorie a politiky

4.6. Katedra manažerského účetnictví

4.7. Katedra didaktiky ekonomických předmětů

5. Fakulta podnikohospářská

6. Fakulta managementu